Gå til sidens hovedinnhold

Budsjettsprekk i helse og omsorg for året 2020

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politikerne skal nå behandle rådmannens budsjettforslag 2021.

I Lp onsdag 3. juni skriver rådmannen at uavhengig av korona-krisen så må kommunen spare penger i helse og omsorg da man ikke har råd til eldrebølgen.

I flere år har eldrerådet vist til Kongsberg som en kommune som har prioritert en rimelig god eldreomsorg, og hvor kommunen har unngått de store og skremmende avisoverskriftene med overgrep, feilbehandling eller manglende behandling innen helse og omsorg.

Som leder av eldrerådet har jeg vært stolt av å kunne uttale meg om dette i flere fora. Selvsagt er det også her muligheter til forbedring.

Samtidig må vi ikke glemme den evige kampen som mange av oss har stått i, for å opprettholde verdigheten, da det ikke har vært mangel på forslag fra rådmannen om å stramme inn økonomisk.

På det niende året på rad ser det ut som om budsjettet sprekker, nå i år på ca. 30 millioner.

Det påstås nå at Kongsberg har mer omfattende og bedre tilbud på enkelte områder enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Kongsberg kommune har nemlig innhentet en rapport, Kaupang-analysen som antyder dette. Enkelte mistenker at denne analysen, mer eller mindre bærer preg av å være bestilt, og hvor den sammenligner pærer og epler hvor resultatet blir bananer. Man viser til Røyken kommune, som et godt eksempel, som vet å drive billig. Så vidt vi kjenner til så har Røyken bare en institusjon, mens vi i Kongsberg har mange, som dessuten er relativt små, eldre og tungrodde. Undertegnede har hatt flere samtaler med »pasient- og bruker- ombudet», hvor ombudet antyder at det har vært en god del oppstyr i Røyken mens det fra Kongsberg i de siste år har vært stille.

Hvordan er det mulig atter en gang å fremme et budsjett, som man erfaringsmessig, vet ikke vil holde?

Vi må alle erkjenne at eldreomsorgen samt helse og omsorg er blitt pålagt betydelig med nye utfordringer de siste år.

Først fikk vi Samhandlingsreformen hvor flere nye oppgaver ble tildelt kommunene uten medfølgende penger fra staten. Så er det kommet utfordringer innen rus og psykiatri. Heldigvis oppnår mange av oss gleden av å bli eldre, men dessverre oftere nå med mer sammensatte sykdommer og helseplager.

Selvmordshyppigheten blant unge øker og det er ganske skremmende. Hvordan takler kommunen denne utfordringen?

Medarbeiderne i helse og omsorg presses stadig til å forholde seg til et for lavt budsjett med de negative konsekvensene dette får med frustrasjon, oppgitthet, fysisk og psykisk slitasje med påfølgende sykmelding eller oppsigelse.

Lovverket sier at det skal være en forsvarlig behandling i helse og omsorg. Klarer man denne utfordringen?

Etter hvert vil vi komme tilbake til rådmannens budsjettutkast for neste år hvor man foreslår å redusere budsjettet i helse og omsorg med minst 56 millioner. En helt utrolig utfordring.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.