Øyvind Stranna Larsen forsøker etter beste evne å opprettholde «Buskerud» i et leserbrev i Lp, og hevder at «Buskerud» kan brukes som geografisk områdenavn. Stranna Larsen viser til kommunesammenslåing i 1964 hvor kommunen Øvre Sandsvær ble slått sammen med Kongsberg, og hevder at Sandsvær lever i beste velgående som områdenavn. Noen husker sikkert også Sandsvær-Jondalen, Flesberg-Jondalen og Gransherad-Jondalen, og at fylkesgrensa Buskerud/Telemark ble flyttet den gang. De som bodde øverst i Jondalen bodde i Telemark i første halvdel av 60-tallet, men bor i Viken nå.

Hvis du ønsker å kjøpe hus eller eiendom, snøfreser eller ymse løsøre, så får du ikke gjort det i Buskerud, du må søke på «Viken» på finn.no.

Når vi nå i januar 2020 titter på «norgeskart», så ser vi at «Buskerud» som område er ikke-eksisterende; «Telemark» likeså. «Midt-Telemark kommune» ligger ikke, slik man skulle tro, midt i «Telemark». «Midt-Telemark kommune» ligger derimot i «Vestfold og Telemark». Ikke to steder, slik man kan få inntrykk av, men ett sted, etter sammenslåing av flere kommuner.

Ringer du på dørklokka i Dyrmyrgata hos politiet på Kongsberg, så kommer du til Tønsberg i Vestfold og Telemark, men logisk så burde du like gjerne kommet til Halden i Viken. Du hadde kanskje ikke den fjerneste idé, om at du kom til Tønsberg, men slik er det altså etter nærpolitireformens inntreden – politiet kommer ikke nærmere, men lenger unna.

Buskerud eksisterer ikke, dessverre, bortsett fra som valgkrets. Viken eksisterer, men absolutt ikke i beste velgående. Det er bare tull og rot blitt. Frp som var med på å innføre Viken som del av Solberg-regjeringen, ønsker ikke Viken lenger nå etter at de gikk ut av regjering. Det kan vi takke en kvinne med et påstått sykt barn for. Viken er ulogisk, uhensiktsmessig og upraktisk. Ut fra hensyn til samfunnssikkerhet og beredskap, og noe så hverdagslig og livsnødvendig som værmelding, forstår jeg ønsket om å bruke «Buskerud» – og all sunn fornuft skulle tilsi det. I det politiske landskap er det som kjent ikke logikk og sunn fornuft som råder dessverre; det har vi høstet erfaring fra også her på Kongsberg.

Det er ingen skam å snu. Vi bør kjempe som kampvillige vikinger for å få Buskerud tilbake. Buskerud er historie, men også vår framtid. Viken må avgå.