I flere reportasjer i Lp etter nyttår har jeg sett at det geografiske området Buskerud omtales som «tidligere Buskerud» og «gamle Buskerud». Buskerud fylke er dessverre historie, så lenge det varer. Men det geografiske områdenavnet Buskerud eksisterer akkurat som tidligere.

Da Buskerud fylke forsvant inn i «Monster-Viken», forsvant også navnet Buskerud fylke. Riktig omtale av fylket i dag er jo derfor «tidligere Buskerud fylke», eller «gamle Buskerud fylke.» Men når journalister også omtaler det geografiske området Buskerud som «tidligere» og «gamle», så blir dette veldig feil. I 1964 blei bl.a. kommunen Øvre Sandsvær slått sammen med Kongsberg kommune. Også da var Lp-journalister veldig raske til å omtale dette geografiske området som «tidligere». Min bestefar Torolv Stranna (1898-1980) var ikke tilhenger av sammenslåingen. Og når Lp i tillegg forsøkte å bli kvitt stedsnavnet Øvre Sandsvær, så fikk redaktøren en telefon.

Før fylkes- og kommunesammenslåingene i år fikk Språkrådet en henvendelse fra Meteorologisk institutt vedr bruk av områdenavn i værmeldingen. Rådet er svært klar i sitt svar i brev av 19.12-2019. Rådet skriver om Viken: «Dette er trolig det nye fylket der det vil være minst aktuelt med ei felles værmelding for hele området. De gamle fylkesnavna Østfold, Akershus og Buskerud må kunne brukes videre som områdenavn.» Og Kartverkets Karsten Lien opplyser at både Buskerud-navnet og andre områdenavn som tidligere også var knyttet til fylker så absolutt eksisterer i offisiell sammenheng.

Buskerud fylke fikk sitt navn fra Buskerud hovedgård på Modum, opprinnelig navn var Biskopsrud. Her etablerte man landbruksskole på begynnelsen av 1900-tallet, den fikk navnet Buskerud landbruksskole. På begynnelsen av år 2000 blei skolen slått sammen med Rosthaug videregående skole. Det ville da vært naturlig å gi de sammenslåtte skolene det tradisjonsrike felles navnet Buskerud. Av en eller annen merkelig grunn skjedde ikke dette, politikerne valgte fellesnavnet Rosthaug videregående skole. Men, så vedtok jo regjeringen at Buskerud fylke skulle inngå i Viken. Da syntes nok fylkespolitikerne det var på tide å fronte Buskerud-navnet. Skolen fikk plutselig navnet Buskerud videregående skole. Verden går framover, litt etter litt.

Geografiske navn er viktig, veldig viktig. De bidrar til en kontinuitet som ikke minst er vesentlig i historisk sammenheng. Hvor skjedde hendelsen egentlig? Men også i mange andre sammenhenger er det avgjørende med geografiske navn som folk kjenner godt og som vi kan bruke i mange sammenhenger. Buskerud er ett av disse.