Som de to fremste kvinnene på Høyres fylkestingsliste i Buskerud til valget, begynte vi å reflektere over hva kvinnedagen betyr for oss som fylkestingspolitikere. Likestillinga er ikke kun noe som markeres en gang i året, det er noe vi kontinuerlig må jobbe for på alle plan i samfunnet. For fylkeskommunen er dette spesielt gjeldene på skolen og som tilrettelegger for næringslivet.

Fylkeskommunen har ansvar for de videregående skolene i fylket, og hver dag møter tusenvis av elever opp i et klasserom hvor fylkeskommunen har ansvar for å formidle og å lære bort kunnskap. Denne jobben blir vanskelig, nær sagt umulig, om elevene våre sliter med psykisk uhelse. Samtidig vet vi at unge jenter opplever andre utfordringer enn gutter, og må bli møtt på den virkeligheten de står i. Skjellsord, kommentarer om utseende og et overdrevent fokus på kropp er uting vi må ta tak i for å sikre at alle elever i Buskerud har et godt læringsmiljø. I Buskerud vil Høyre skape Norges beste skole. I dette legger vi også et ansvar for at alle elever skal ha en god psykisk helse. Som fylkespolitikere vil vi jobbe for at jenter og gutter skal få hjelp når de trenger den og for at skolen skal være et godt sted å være og lære.

Mange av oss tar også for gitt å ha en god fysisk helse, men forrige uke la Kvinnehelseutvalget frem sin NOU «Den store forskjellen». Utvalget pekte på at kvinnehelse systematisk har blitt nedprioritert i medisinsk forskning, og at mange kvinner lever med store smerter og langvarige forløp for å få riktig diagnose. Dette hindrer likestillinga, og er med på å holde flere kvinner utenfor arbeidslivet. Vi forventer at regjeringen kommer på banen for å løfte kvinnehelsen i Norge, slik at også andre land kan lære av oss.

I tillegg til samferdsel og skole, har fylkeskommunen ansvar for å tilrettelegge for næringsutvikling. Tøffe, kvinnelige gründere finnes i hele Buskerud – som tror på seg selv, og kjemper for sin forretningsidé. Likevel ser vi at Norge ligger under gjennomsnittet i verden på kvinnelige entreprenører. Dersom Buskerud skal ha et konkurransedyktig næringsliv som er med på å finne morgendagens løsninger trenger vi alle gode ideer. Vi trenger flere som Pippi, som vil og tørr å prøve! Vi ønsker oss et Buskerud som heier på de kvinnelige gründerne, som er med på å løfte opp og frem gode ideer, og tilrettelegger for nettverk og utvikling.

Helt til sist vil vi bruke 8. mars og kvinnedagen til å minne oss selv og alle om at vi kvinner må bli flinkere til å heie på hverandre. La oss heie på venninner, mødre, søstre, nabokoner, døtre og kollegaer. Det gjør hverdagen litt lettere, og kampene litt enklere.