I forbindelse med restaureringen av kirkemuren ble bussruter lagt om. Nå er prosjektet ferdig, uten at alle ruter er tilbakeført, et eksempel er rute 401 Lindbojordet. Mange viktige samfunnsfunksjoner ligger i området rundt kirken, herunder NAV, Rådhuset, Krona med Kino, Musikkteateret og biblioteket, og Rødekorshuset med alle sine senioraktiviteter, samt at de som har lyst på en flaske vin til maten også må opp i området.

Min kjære mor og stefar er 85 år og relativt spreke, men bakken opp fra busstoppet i Thornes vei blir i tøffeste laget. Min kjære stefar har forhørt seg med Brakar om når bussen skulle tilbake til gammel rute; oppom Kirketorget. Han fikk til svar at den skulle fortsette der den går nå.

Problemet gjelder både eldre og uføre i denne vakre byen vår.

Det snakkes stadig om viktigheten av at eldre kan bli boende hjemme lengst mulig. For å oppnå dette bør det tilrettelegges for at de kan komme seg rundt på aktiviteter som er stimulerende for kropp og sinn, og utføre nødvendig ærender, uten å måtte benytte en formue på taxi, eller måtte benytte fire busser for å komme seg tur retur.

Dette er en veldig viktig sak for mange, og bør være lett å fikse.

Er du den som kan få orden på det?

I så fall ta ansvaret og gjør noe med det.