Fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes, er godt fornøyd med omleggingen av bussrutene i Kongsberg. Det har jeg vondt for å forstå, all den tid store deler av byen får et mye dårligere tilbud.

Fire bylinjer blir til tre. To linjer legges ned og en ny opprettes. Noen får et forbedret, ordinært tilbud, andre bare i rushtida. Noen får ikke noe! Det er å gi med den ene hånda, og ta med den andre! Så hvorfor er det riktig å legge ned ordinære ruter i en tid hvor målet er å få flere til å reise kollektivt?

Busselskapet Brakar begrunner omleggingen med at flere byruter har svært få passasjerer, særlig på dagtid. Da ser de helt bort fra trenden de siste årene med en stor økning for bylinjene i Kongsberg. Laagendalsposten beskriver utviklingen for 2019 slik:

«Antall reisende på bylinjene i Kongsberg økte med 13.000 reiser, eller 4,8 prosent.(....). Den aller mest populære bylinjen i Kongsberg er buss nummer 401, som går mellom Gamlegrendåsen N og Lindbojordet.» (Lp 31.01.20)

Veksten i 2019 var en fortsettelse av trenden i årene 2015-19: «Alle de fire bybusslinjene i Kongsberg har hatt en fin vekst de siste fire årene.(....).Brakar viser til at linje 401 mellom Gamlegrendåsen Nord og Lindbojordet, også har hatt en fin vekst.(....) Passasjertallet har vokst fra 98.000 påstigninger i året i 2015 til 119.000 i 2018, noe som er en økning på 21 prosent.» (Lp 20. 02.19.)

Det har altså vært en betydelig vekst for ruta som Brakar nå vil legge ned!

Brakar vil satse mer på Hent Meg-tilbudet, noe Olav Skinnes bifaller: «Jeg har tro på mer fleksible og individuelt tilpassede måter å drive kollektivtransporten på, særlig utenfor byene hvor færre reiser sammen.» (Lp 10.12.20)

Ja, nettopp, Olav Skinnes! Et slikt individuelt tilbud passer særlig godt utenfor byene! Men omleggingen fra januar gjelder i byen. Hent Meg fremstår som lite forlokkende i forhold til faste, forutsigbare bussruter. Liten bruk på Kapermoen bekrefter vel det. Tilbudet egner seg trolig bra for folk uten sertifikat. Mange andre tar nok bilen isteden. Kommunen har da også lagt godt til rette for parkering i sentrum.

Det bor flere tusen mennesker på Gamlegrendåsen. Men bare halvparten skal nå ha et fullverdig, ordinært tilbud. Resten må nøye seg med buss i rushtiden. Hvorfor kan ikke bussen som går til Gamlegrendåsen Sør, svinge innom Nord på rutene utenom rushtida?

På Gamlegrendåsen Nord har det vært mye nybygging de siste årene. Bygging pågår fortsatt, med mange større leilighetsbygg. Potensialet for nye passasjerer bør være stort. Sånn er det også andre steder i byen.

Det tar tid å innarbeide reisevaner! Det tok ett år fra jeg flyttet til Gamlegrendåsen før jeg skjønte at bydelen hadde et utmerket busstilbud! Men jeg la også merke til at det var god plass til flere passasjerer, særlig midt på dagen og om kvelden. Folk har ikke visst hvor fordelaktig tilbudet er!

I løpet av de åtte årene jeg har bodd på Åsen, har tilbudet knapt vært markedsført. Før sist vinter! Da halverte Brakar prisen! Riktignok uten noen særlig synlig kampanje. Vi som ofte tok bussen, merket det likevel. Jo da, det var da flere som tok bussen nå? Men prisreduksjonen fikk virke svært kort tid. For, akk! Så kom koronaen og unntakstilstand for busstrafikken.

Vi vet at pandemien forsvinner igjen. Da må Brakar og fylkeskommunen vise en mye mer offensiv satsing! Vi må kunne forvente tunge kampanjer, blant annet knyttet til billige billetter og andre fordeler. Å legge ned bussruter virker helt meningsløst, dersom det politiske målet fortsatt er å få flere over fra bil til buss og bane.