Kongsberg vokser i 2020

Kongsberg står foran et år med mye bygging. Vi summerer opp noe av det som utvilsomt vil sette preg på samfunnsdebatten i 2020.