Bygdelista i Flesberg vil takke innbyggerne i Flesberg for tilliten ved kommunestyrevalget. Takket være dette er vi nå inne med 2 representanter.

Vi har avholdt konstituerende møte. Som kjent har Arve Nesthorne og Torkild Stuvstad kommet inn i kommunestyret. Videre har vi valgt et forhandlingsutvalg som består at representantene Nesthorne, Stuvstad og Anni Marie Løvlid. Arve Nesthorne er valgt til gruppeleder.

Når det gjelder politikk har vi bestemt oss for å gå videre med arbeidet med satsningen på motorsport.

Med tanke på at vi nærmer oss vinter vil vi allerede nå begynne å jobbe med snøscooter-løype fra oversiden av Flesberg stasjon over jernbanetraseen til Rollag. Vi er blitt kjent med at det er andre krefter som jobber med snøscooter løype fra Veggli og oppover i Numedal.

Dette kan innebære at det kan være snøscooter-løype fra Flesberg og oppover Numedal på sikt.

Om vi lykkes med å få tillatelse fra jernbanen til å bruke deres spor, vil vi trenge mange frivillige til å rydde sporet. Bygdelista håper at det er folk som vil være med på dette. Bygdelista inviterer folk som vil jobbe og bruke traséntil å være med i prosessen med å få nødvendige tillatelser. Tanken er at de overtar ledelsen når det praktiske arbeidet begynner. Vi som er med i Bygdelista vil også være med på dugnaden med å rydde trasé.

Dette var et løfte før valget som vi allerede nå vil starte opp arbeidet med. Motorsportsatsningen er viktig for oss og vil være noe som vi vil ta med inn i eventuelle forhandlinger om posisjoner.

Andre konkrete måter å legge til rette for motorsport og øvrige valgløfter vil komme i løpet av førstkommende vinter.