I en fase av livet der jeg har litt bedre tid, så er det å gå tur langs Lågen en svært god opplevelse. Den nye trappa ned til elva fra vestsida av Jernbanebrua og de fine stiene vi har fått til den gamle flyplassen har gitt økt turglede. Ser også fram til at den nye gang- og sykkelbrua fra Hellebæk til Skavanger blir ferdig. Det vil øke mulighetene til variasjon av turene.

Men, jeg kunne tenke meg enda en forbedring. Det er en kronglete og lite hyggelig omvei fra enden av jernbanebrua ned til elva på østsida. Ei lignende trapp ned til elva på samme måte som på vestsida ville blir en fin estetisk opplevelse og gi enda lettere tilgang til elvebredden.

I ei tid der det har vært stor oppmerksomhet rundt byutvikling i Kongsberg med fokus på «elvelangs» spesielt, synes jeg dette kan være et fint tiltak. Håper Kongsberg kommune kan finne plass til dette tiltaket som en del av byutviklingen.