Skal vi bygge Teknologibyen Kongsberg, må vi skape nye møteplasser og gjøre oss attraktive. Det handler ikke om en ny storhetstid, utseendemessig. Det handler om veldig mye mer.

Det har lenge vært et uttalt mål at Kongsberg kommune ønsker jevn vekst. Spørsmålet om hvordan har stått ubesvart lenge, og det kan nesten virke som at mange tror at dette målet når vi, kun fordi vi har Kongsberg Teknologipark. Det er lett å dytte arbeidsgiverne innenfor parken foran oss, og håpe på at de løser problemet. Attraktive arbeidsplasser løser ikke problemet alene, de må løses sammen med kommunen. En viktig faktor for å få til en utviklingsprosess, er en kommune som ikke bare er åpne for innspill, men som er handlekraftig og resultatorientert i sin medvirkning. Realiteten er at mange yngre arbeidstakere velger å jobbe innenfor Teknologiparken, men når arbeidsdagen er slutt vender de nesa hjem og de er ikke i Kongsberg.

Den yngre generasjonen arbeidstakere søker mer enn bare jobb, de vil ha mer. Så hva innebærer «mer»?

Barnefamilier ønsker et godt fritidstilbud for barna sine. De ønsker gode barnehager og skoler. Vi trenger ikke å se lenger enn til Øvre Eiker, hvor turnhallen deres er noe vi i Kongsberg, enn så lenge, bare kan drømme om.

Unge par uten barn ønsker seg et levende bysentrum, med gode restauranter og arenaer hvor de kan møtes utenfor arbeidstid. Kanskje en pils i parken?

Utviklere ønsker muligheter til å kunne spille på lag med kommunen for å skape enda flere arbeidsplasser.

Felles for alle sammen er byutvikling.

Hvorfor er byutvikling viktig?

Det blir født færre barn, mens det samtidig blir flere eldre. Fremover vil konkurransen om nye innbyggere blir knallhard. Derfor har Kongsberg Høyre satt byutvikling høyt på lista foran dette kommunevalget, fordi vi mener at en langsiktig plan og strategi vil føre til at flere velger å bosette seg i Kongsberg. Ikke fordi vi tror at ett strøk maling og en pils i parken utgjør den store forskjellen i folks liv. Det er helheten.

Når øl i parken blir nevnt som et forslag, så er det fordi at tilbudet kanskje gjør at vedkommende som drikker den ølen, velger å bosette seg her fremover en annen kommune. Det fører til at skatten vedkommende betaler blir i kommunen. Skatt inn, som vi alle vet, gjør at tjenester blir bedre. Det er en del av ett større bilde.

Et annet godt eksempel er Quben. Et bærekraftig byutviklingsprosjekt hvor utviklerne har turt å satse og tenker langsiktig. Flere slike utviklere ønsker vi i Kongsberg fordi ringvirkningen det har på lokalsamfunnet vårt er viktig. Det skaper plass til nye bedrifter, flere arbeidsplasser og kanskje fører det også til at vi får flere innbyggere.

Når vi i Kongsberg Høyre hevder at byutvikling er oppskriften på det å tiltrekke oss arbeidskraft så er det ikke uten grunn. Det er kanskje vanskelig å se byutvikling i den store sammenhengen og hvilken betydning det har for nettopp deg, men en bærekraftig og fremtidsrettet strategi for byutvikling har alt å si for deg og dine. Flere skatteytere til Kongsberg gjør at vi kan tilby gode tjenester til innbyggerne våre, de beste skolene og en eldreomsorg rustet for fremtiden. Er det flere som velger å bosette seg i Kongsberg, fordi vi har klart å legge til rette for å skape en attraktiv by, får vi flere penger inn som ellers ville havnet i nabokommunen og det gjør at både du og jeg sitter igjen med verdi på bunnlinjen.

Noen må være de første som tørr å satse, og det har vi i Kongsberg Høyre gjort. Det handler om langsiktighet, innovasjon og strategi. Vi har ikke råd til å sitte på hendene og håpe på at dette løser seg. Vi må løse det – sammen. Med en så innovativ arbeidsgiver som Kongsberggruppen skylder vi de å tenke innovativt i kommunen også.

For mange av oss som har vokst opp i Kongsberg, kan det være vanskelig å forstå hvorfor noen velger vekk det å bosette seg her. Realiteten er at det er alt for mange som velger å gjøre nettopp det, bosette seg andre steder enn i Kongsberg, selv om de har arbeidsplassen sin her.

Så for de av dere som tror at vi nå kommer til å gå inn i en ny storhetstid utseendemessig, så handler dette om veldig mye mer enn ett maling strøk, eller en pils i parken. Det handler om å være handlekraftig nå, slik at vi er bedre rustet for fremtiden. Det handler om at kommunen må være en god samarbeidspartner for næringslivet, slik at vi kan sikre oss at de klokeste hodene blir her i Kongsberg og bidrar til at byen vår blir enda bedre, for alle våre innbyggerne.