I en redaksjonell kommentar i Lp 10/06-22 kommer nyhetsredaktør Cato Martinsen med et utfall mot debattene som har vært i mediene om byutviklingen siden 2008 og framover.

Cato Martinsen skriver bl.a.: «Det er nok ikke de samme personene hver gang, men en sitter igjen med en følelse av at noen skal være imot alt – uansett hva som foreslås. Det startet muligens med Campus Lågen, for rundt 15 år siden – forløperen til Krona, som sto ferdig høsten 2015. Etter den runden er det mye som har gått galt rundt forskjellige byutviklingsprosjekter i Kongsberg.»

Martinsen nevner Campus Lågen-prosjektet, som dukket opp i januar 2008. Høyskolerektor Kristin Ørmen Johnsen ville kopiere Papirbredden i Drammen, og ville etablere både høyskolen og mangt annet i en såkalt kunnskaps- og kulturpark på Brydeløkka, også kjent som Lågalandet. Dette ville medført nedbygging av et stykke gamle Kongsberg, og hele bydelen ville forsvunnet. Dette var et forferdelig angrep på byen vår, og reaksjonene i mediene og ellers ble deretter. Folkeaksjonen mot Campus Lågen samlet inn 7200 underskrifter, og ordfører Vidar Lande (Ap), rådmann Astrid Sommerstad og høyskolerektor Ørmen Johnsen måtte skrinlegge planene.

Så kom planene om KKP (kunnskaps- og kulturpark) i Hasbergtjerndalen. Ikke en eneste konsekvensutredning ble foretatt. KKP skulle man ha (les: Ap, H, SV og Lp), koste hva det koste ville. Kronargumentet for å flytte høyskolen til KKP i Haspa var å revitalisere Vestsiden. Men denne revitaliseringen har uteblitt. Tvert imot, det har skjedd avvikling, ikke utvikling, etter at KKP ble bygd og etablert på Vestsiden. Både planene i seg selv og saksgangen vakte sterke reaksjoner, naturlig nok.

Seinere har det jo også dukket opp andre prosjekter som har vakt debatt og strid. Takk og lov at det er noen både i og utenfor det politiske liv som tar ansvar for byen vår og står opp i tråd med hva situasjonen krever når utbyggere og andre vil rive verneverdige bygg og i stedet nybygge kassehus og blokker. Her burde også Laagendalsposten tatt sin del av ansvaret og agert i tråd med sitt journalistiske program, i stedet for kritikkløst å bejuble det ene heslige byggeprosjektet etter det andre.

Men i sin kommentar skriver Martinsen derimot: ".....men en sitter igjen med en følelse av at noen skal være imot alt – uansett hva som foreslås.»

Og så følger det i samme åndedrag: «Det startet muligens med Campus Lågen, for rundt 15 år siden – forløperen til Krona, som sto ferdig høsten 2015. Etter den runden er det mye som har gått galt rundt forskjellige byutviklingsprosjekter i Kongsberg.»

Dermed formidles det overfor leserne at man er mot alt som foreslås om man har vært mot prosjektene som nevnes, så som Campus Lågen, KKP og annet som har fulgt i ettertid.

Og Lp-kommentaren har som overskrift «Endelig en debatt vi kan være stolte av», med henvisning til en Lp-debatt rundt ønsket forskjønnelse av det offentlige rom. Denne anses som konstruktiv. Dette altså til forskjell fra debattene rundt Campus Lågen, KKP og annet, som Laagendalsposten ved nyhetsredaktør Martinsen tydeligvis ikke synes var verken konstruktive eller noe å være stolte av. Det var jo så veldig mange som var sterkt imot disse prosjektene. Påføring av skyld og skam er en av de klassiske hersketeknikkene.

Det er for øvrig knapt noen, sannsynligvis overhodet ingen, heller ikke blant de som deltar i offentlig debatt som er mot all utvikling her i byen. Det som det kommer an på er HVA SLAGS utvikling det er tale om.

Laagendalsposten ved nyhetsredaktør Cato Martinsen respekterer åpenbart ikke det folkelige engasjementet som har oppstått når utbyggere og deres støttespillere har lansert byggeprosjekter som har vakt negative reaksjoner. Vi belæres om at vi skal være positive og konstruktive når saker kommer opp. Så kan man jo spørre seg hvorfor dette oppstår nå. Noe er sikkert: Til neste år er det kommunevalg.