Det er i år 115 år siden Mikael Martin Haugen, fra 1909 kjent som Marcello Haugen, blei født på Kongsberg, og det er 56 år siden han døde på Lillehammer. I løpet av sitt lange liv ble han kjent for både å hjelpe folk med sjukdommer og plager og for å være synsk, ikke minst å finne igjen ting folk hadde mista. I vår tid har han gjennom foreningen Marcello Haugens venner blitt kjent for sine tanker og filosofi. Det er utgitt biografi av Øystein Parmann om Marcello, og det er utgitt en selvbiografi om Marcellos år på Kongsberg. Dessuten er det publisert flere artikler i årboka Langs Lågen. Men Marcello ga i sin tid også ut tanker han hadde om tilværelsen og hverdagslivet.

På huset der han blei født (Numedalsveien 26), er det satt opp to skilt. Det første av Øyvinn Kværna og historielaget. Kværna hadde selv skrevet om Marcello Haugen. Det andre av venneforeningen og historielaget. (På fotografiet som er tatt før jernbanen kom, ser vi huset midt på bildet med uthus med skråtak)

Spør du folk som bor på Kongsberg i dag, så er det nok en del som har hørt navnet både ut fra disse skiltene og ut fra at han har fått ei gate oppkalt etter seg her på byen. Men det er nok mange som likevel ikke veit så mye om han selv etter iherdig innsats for å opplyse om hans liv og levnet.

Onsdag 24. mai vil Kongsberg historielag arrangere en byvandring i Marcellos fotspor. Av praktiske hensyn starter turen på Kirketorget. Mikael Martin deltok i barnekor i kirken og tro belgen for organist Klewe. Vi går forbi der den gamle Vestsiden skole lå og videre der han var visergutt, i avisa Kongsberg adresse. Selvsagt må vi besøke stedet der han var født. Vi passerer over jernbanebrua og går videre til bakeriet til Eberhard Eriksen der han var bakerlærling.

For de som ønsker det og om været tillater det, tar vi en tur opp til St.Hans-flata hvor vi ser på steinen med inskripsjoner og der Marcello selv fortalte om en åpenbaring han selv fikk.

Dette er vårens byvandring med historielaget.