(GD): Ved brannstasjonen på Vinstra er det ni garderobeplasser. De ni som rykker ut når det er brann, har en plass på 50 centimeter hver når de skal skifte fra innerst til ytterst. Alle ni deler en dusj.

– Oftest lar vi være å dusje her, men drar videre på jobb eller drar hjem for å dusje, forteller Caroline Møller Agdestein.

Midt-Gudbrandsdal Brannvesen har 43 brannmannskaper fordelt på fem brannstasjoner. Agdestein er en av tre kvinnelige brannkonstabler. Hun er tilknyttet brannstasjonen på Vinstra. Hun jobber også med forebygging i brannvesenet og har daglig kontorsted på brannstasjonen i Ringebu. Hun er også tillitsvalgt.

Har fått nok nå

På brannstasjonen i Ringebu har hun fått en egen garderobe i kjelleren. Her lukter det mugg. Det er ingen muligheter her til å skille ren og uren sone. Bygningen er nedslitt. Plassen er liten. De mannlige kollegene her må dele en dusj. Befalet har ikke garderober. De må henge fra seg klærne på kontoret.

I Sør-Fron er det heller ikke egen garderobe for kvinnelige ansatte.

Brannstasjonene eies av kommunene.

Nå har Agdestein og kollegene fått nok av dårlige arbeidsforhold for brannmannskapene og de ansatte.

– Vi kan ikke ha det sånn. Stasjonene tilfredsstiller ikke krav og forskrifter som gjelder for en brannstasjon i dag. Det er nedslitt. Det er store mangler.

Hun snakker om uholdbare garderobeforhold. Om kontorlandskapet i Ringebu der åtte deler kontorplassen til fire. Om mangel på parkeringsplasser. Men det mest alvorlige handler om helsa. Om brannmannskapene og de på forebyggende tjeneste som omgir seg med mye farlige stoffer. Der brannstasjonene ikke er tilrettelagt for å ivareta helsa.

Det er ganske spesielt når vi må fortelle kvinner som søker jobb her at de ikke får egen garderobe

Caroline Møller Agdestein

Caroline sine mannlige kolleger i Ringebu må dele denne en dusjen når de har vært ute på brann.

Brudd på Arbeidsmiljøloven

– På forebyggende avdeling utsetter vi oss for farlige stoffer hver eneste dag i forbindelse med feiing, utplukking av sot og når vi sjekker ildsteder. Når vi er ute på brann utsettes vi også for en mengde helsefarlige stoffer. Jeg tenker på det hver eneste dag. Jeg har tre unger hjemme og jeg vil ikke dra med meg farlige stoffer hjem. Men det går ikke an å unngå det, slik vi har det på jobb.

Agdestein er klar på at dette er brudd på Arbeidsmiljøloven.

– Dette må vi få orden på. Det er kjempeviktig for beredskapen vår at vi har ordna forhold. Når vi har vært på en brann og vært utsatt for farlige stoffer, kler vi av oss ute. Klærne legges i vaskeposer og fraktes til stasjonen i Ringebu for vask. Så skal vi egentlig inn i uren sone først. Deretter i ren sone. Men de finnes ikke. Når alle på Vinstra må dele en dusj sier det seg selv.

Krever nye stasjoner

Agdestein mener det ikke er mulig å bygge om dagens stasjoner på Vinstra og Ringebu til fullverdige stasjoner.

– Det er ikke nok plass. Det bør bygges nytt, strategisk plassert for inn- og utkjøring. Når alarmen går må vi lete etter parkeringsplasser når vi kommer til stasjonene. Da går det verdifull tid. Vi må ha mer plass.

Agdestein sier at arbeidsforholdene daglig er tema blant de som jobber i brannvesenet.

Som tillitsvalgt er hun også med på jobbintervju når nye skal ansettes.

– Når vi må fortelle kvinner som søker at de ikke har egne garderober, blir de ganske overrasket. Dette er en utfordring for rekrutteringen. Vi ønsker oss flere kvinner i brannvesenet og da må det legges til rette for det, sier hun.

Brannsjefen: – Dette er uholdbart

Brannsjef Tom Are Nilstad kaller situasjonen uholdbar. Han støtter Agdestein i hennes beskrivelser og bekymring. Også han peker på at lover og forskrifter ikke overholdes. Han forteller at han ble overrasket over situasjonen da han startet her som brannsjef i 2020.

– Jeg ser alvorlig på situasjonen. Det er derfor jeg har spilt inn saken til kommunene. Jeg har tatt opp dette både i felles formannskap, i eierskapsmøte og i representantskapsmøte. Det kreves både midlertidige strakstiltak og varige endringer, sier Nilstad til GD.

Han peker på at det er igangsatt noen strakstiltak fra brannvesenet sin side, som utstyr og rutiner for oppbevaring og vask av tøy som er eksponert av brannrøyk.

Hvilken stasjon er verst?

– Det er egentlig like ille på alle steder. I Sør-Fron er det like ille som i Ringebu og på Vinstra. Her er det en kvinnelig ansatt uten egen garderobe, blant annet. Men utfordringen er kanskje størst i Ringebu, siden de som jobber på heltid er her. De går i dette hver eneste dag. Det bekymrer meg stort at de ansatte ikke har godkjente soner, med ren og uren sone. Det er alvorlig.

Stasjonene i Skåbu og Fåvang eies av private. Brannsjefen sier at det heller ikke er bra her, men at det nå foreligger forslag til ombygging. Dette skal følges opp.

Arbeidstilsynet er koblet inn

Verneombud for brannvesenet, Edvard Granskogen Kjørstad, mener også at Arbeidsmiljøloven brytes ved brannstasjonene og sier det er forhold her som ikke skal være på en arbeidsplass.

Dette har vokst fram over lang tid og det har ikke vært prioritert å investere i arbeidsforholdene. Det er alvorlig at vi må ta så hardt i for å få respons. Men nå er vi lovet at dette skal prioriteres, sier Kjørstad og er spent på hvilke grep kommunene gjør.

Arbeidstilsynet er nå kontaktet.

Lege Cecilie Lie, hos Aktimed Helse i Lillehammer, er kjent med forholdene ved brannstasjonene i midtdalen. Som lege i bedriftshelsetjenesten sier hun at hun støtter nybygging av brannstasjoner, der det er eldre uhensiktsmessige lokaler.

– Ofte setter eldre bygningsmasse begrensninger for fysisk utforming etter dagens krav. Under slike forhold utsettes brannmannskapene for en ytterligere økt helserisiko i sitt arbeid.

Hun presiserer at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Forstår du bekymringen til de ansatte?

– Ja, når vi vet helserisikoen forstår vi godt den bekymringen. Vi vet at brannrøyk og sot inneholder giftige og kreftfremkallende kjemikalier som kan gi helseskadelige effekter. Vi har dokumenterte kunnskaper om at brannmannskaper er usatt for en økt helserisiko. Studier med store tallmaterialer som påviser en økt forekomst av ulike kreftformer og luftveissykdommer hos brannmannskaper, sier hun.


De vet det ikke er godt nok

Kommunedirektør Håvard Gangsås i Ringebu sier at kommunen er kjent med utfordringene ved brannstasjonene og viser til at kommunene skal møtes 16. juni der dette er tema.

– Vi må oppgradere og vi skal se på hvor brannstasjoner skal ligge i framtida. Skal vi ha brannstasjon i Ringebu må den oppgraderes. Men det er gjort noen strakstiltak. Blant annet med garderobeløsning for kvinnelig ansatt i kjelleren. Men dette er en midlertidig ordning.

Gangsås sier at forholdene er beskrevet i en rapport fra verneombudet.

– Hva tenker du om forholdene?

– Jeg tenker at det ikke er bra. Men det skjer utbedringer i samarbeid med hovedverneombudet. Vi skal løse dette. Det er ganske nytt at vi har fått begge kjønn i brannmannskapene våre og det har ført til utfordringer når det gjelder garderober. Rene og urene soner må vi få på plass. Målet er at det skal komme i orden.

Gangsås men er det er fullt mulig å utvide og oppgradere dagens brannstasjon i Ringebu sentrum.

– Vi er klar over at stasjonene Midt-Gudbrandsdal brannvesen har i Nord-Fron ikke holder dagens krav og at noe må gjøres. Det sier kommunedirektør i Nord-Fron, Arne Sandbu.

– Vi er opptatt av å skaffe bedre fasiliteter enn slik det er på dagens brannstasjon på Vinstra, men vi har ikke løsningen klar ennå. Det er heller ingen framtidsretta plassering å ha stasjonen der den er i dag.

– Hvilket ansvar har kommunen ved et helsefarlig arbeidsmiljø?

– Jeg tror alle tre kommunene er opptatt av å skaffe bedre fasiliteter. Det er viktig at dette følges opp.

– Hva mener du om at kvinner og menn må dele garderobe?

– Det synes jeg ikke noe særlig om. Dette er fra ei tid der det bare var karer i brannvesenet. Heldigvis er den tid over. Alle momenter taler for at de må få til bedre lokaler. Det skal vi bidra til, sier Sandbu.

- Nytt beredskapssenter

Rådmann Rune Fromreide Sommer i Sør-Fron sier at dagens brannstasjoner var bygd for en annen tid.


– Det er fantastisk at vi har rekruttert kvinner inn i brannvesenet. I Sør-Fron er vi i gang med et ombyggingsprosjekt for å ivareta kravene blant annet til garderobefasiliteter. Vi har avsatt penger, men dette er strakstiltak. Jeg tror og håper at vi får et forslag fra brannsjefen til hvordan en moderne brannvernstjenesten skal se ut for de tre kommunene. Et forslag som er faglig begrunnet og ikke begrunnet ut i fra lokalisering, men ut i fra en best mulig tilpassa beredskap.

– Altså ny stasjon?

– Vi må tenke nytt. Jeg venter på det faglige rådet, men har sagt at jeg mener det er riktig å satse på et beredskapssenter på vestsida på Harpefoss på grunn av rask tilgang til E6 i begge retninger. Håpet er at det er en vilje til å modernisere brannvesenet vårt, så vi er rigget for framtida og der kravene er vel ivaretatt, sier Sommer.

Kan gå mot ny brannstasjon: – Dette er ikke et glansbilde for rekruttering