– Vi er glade for at vi har funnet sammen i et samarbeid som sikrer at de to store krisene i dagens Norge, forskjellskrisa og natur og miljøkrisa får en stemme inn i det politiske arbeidet i byen vår, skriver Cecilie Søvik (MDG) og Njål Vigleik Grene-Johnsen (V) i en pressemelding til Laagendalsposten.

Natur

Begge er miljøpartier, og finner det derfor naturlig å videreføre samarbeidet. I lokalpolitikken vil det dreie seg om arbeidet med arealbudsjett samt å være pådrivere for at kommunen skal bli arealnøytral. I tillegg vil de jobbe for at Barmen naturreservat må utvides.

Begge partiene opplever at Kongsberg er en delt by, og det er viktig at det perspektivet tas inn i det politiske arbeidet.

Barnefattigdom

– Mange barn i byen vokser opp i vedvarende lavinntekt, og ungdomsmiljøet blir mer og mer fokusert rundt status knyttet til foreldres inntekt. Dette er en samfunnsutfordring vi må ta på alvor, for ingen skal føle seg mindre enn andre, basert på størrelsen på lommeboken sin i Kongsberg, uttaler de to i en felles pressemelding.

Begge partiene vil være konstruktive i opposisjon i møte med det borgerlige flertallet.

– En opposisjon som vil stå på for et solidarisk, grønt og bærekraftig Kongsberg, heter det i pressemeldingen.

LES OGSÅ: