Gå til sidens hovedinnhold

Damvern på Sleiken

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leder for Statskog ved Kongsberg, Øystein Skjelbred, slår i Lp fast at for Statskog er det intet alternativ. Noe må gjøres med dammen på Sleiken. Dette forlanger NVE. Da blir valget omfattende vedlikehold eller fjerning av dammen. Kostnadene tilsier fjerning framfor vedlikehold.

Jeg har stor forståelse for Skjelbreds dilemma, også hans konklusjon. Dette om han legger forutsetningene fra NVE helt bokstavelig til grunn. Men det er her en må starte diskusjonen. Kan vi i Norge av og til gjøre praktiske tilnærminger, kan vi vurdere lokale forhold, før vi legger generelle krav utformet i Oslo, til grunn for avgjørelsen?

Bommen på Meheia viser hvor vanskelig det i Norge er å få kjempet fram lokal tilpasning. Statens vegvesen har til nå nektet å følge selv en statsråds avgjørelse (Dale), fordi byråkratiet fant en setning om lokal enighet som ikke var tilstede mellom Notodden og Kongsberg. Nå er dette løst etter å ha kastet bort flere millioner og masse tid. Ingen veit når bommen faktisk blir flyttet.

Kan vi dra erfaring av dette til Sleiken? Kan noen starte med en befaring og en vurdering av kart og terreng? Ved å lese innsendt kommentar fra tilliggende grunneier, vil en se at ting er annerledes på Sleiken enn ved mange andre dammer som krever vedlikehold.

Derfor er det bra at det blir en konsejonsbehandling av saken. Mitt råd til Statskog ikke bare til avdelingen på Kongsberg, men til styret i Statskog sentralt, er at en nytter denne anledningen til å få vurdert og politisk behandlet andre og enklere tilnærminger enn de to alternativene Skjelbred beskriver i Lp.

Siden ingen er truet av flom fra Sleiken og det heller ikke er noen fare for at dammen revner, så må noen med vett og forstand vurdere et enklere vedlikehold. Dette som et alternativ til fjerning eller en meget dyr og unødig ny dam.

Kommentarer til denne saken