De lokale bankene blir nedringt av bekymrede kunder

Mange har ringt bankene i fortvilelse og spurt om hva de skal gjøre med privatøkonomien, etter permitteringer fra jobben.