I Arbeiderpartiets ferske utkast til partiprogram kan man lese at de vil øke CO₂-komponenten i engangsavgiften for nye bensin- og dieselbiler for å nå målet om at det bare skal selges nullutslippsbiler innen 2025. For å nå det målet må de i praksis avgiftslegge bensin- og dieselbiler så kraftig at de blir uselgelige.

Samtidig varsler de at de vil øke CO₂-avgiften på bensin og diesel med fem prosent årlig.

I Oslo, der de rødgrønne sitter med makten, vil man samtidig gjøre hverdagen enda vanskeligere og dyrere for byens bilister. I byens budsjett for neste år varsler de et kraftig hopp i parkeringsavgiftene for dem som måtte kjøre bensin- eller dieselbil.

Parkering i Oslo sentrum for bensin- og dieselbiler vil øke fra 32 kroner timen i dag, til 40 kroner timen neste år og 50 kroner timen i 2022, og det kommer etter økning på 20 prosent bare i år.

Det stopper heller ikke der. Beboerparkering, altså gateparkering for dem som faktisk bor i området de parkerer, øker kraftig. Bensin- og dieselbileier må belage seg på et avgiftshopp på 50 prosent fra 3.600 til 5.400 kroner i året. Bare for å parkere der du bor.

Hva er begrunnelsen for dette? Fordi bompengenivået ikke er så høyt som det rødgrønne byrådet egentlig ønsker.

Dette er rødgrønn bilpolitikk i praksis. Det er så man ikke vet om man skal le eller gråte.

At Sp tidligere har ønsket å senke avgiften på bensin og diesel er bare å glemme når man ser hva deres foretrukne samarbeidspartner Arbeiderpartiet nå gjør, og når de i tillegg høyst sannsynlig må ha støtte av Sv, og kanskje Rødt og MDG – ja da er det bare for Vedum å legge alle billøftene sine i den nederste skuffen.