Kongsbergs næringsliv står foran store muligheter og utfordringer i årene som kommer. Den globale konkurransen blir tøffere. Klimautslippene skal strammes kraftig inn, og det må skapes mange nye arbeidsplasser for å bevare velferden i fremtiden.

Hvordan vil politikerne legge til rette for vekst og grønne jobber i privat næringsliv?

Aktuelle debatt-temaer er grønn omstilling, industripilot Kongsberg, EØS/EU, samferdsel og statlig eierskap.

Det er Waterhole Kongsberg har samlet de fremste politikerne fra Buskerud til denne valgdebatten, og følgende politikere fra Buskerud deltar:

  • Even Røed (Ap)
  • Trond Helleland (H)
  • Margit Fausko (MDG)
  • Per Olaf Lundteigen (Sp)
  • Morten Wold (FrP)
  • Kathy Lie (SV)
  • Anders Wengen (V)
  • Linn-E.lise Øhn Mehlen (Rødt)
  • Kjell Erland Grønbeck (KrF)

Debatten ledes av Jørn Steinmoen, ansvarlig redaktør i Laagendalsposten.

¨