Ufrivillig deltid rammer først og fremst kvinner, særlig i helse- og omsorgssektoren. Én av fem på deltid i Buskerud ønsker seg større stilling. Deltid er både et likestillingsproblem og et samfunnsproblem.

En undersøkelse blant Fagforbundets medlemmer viser urovekkende funn. Mange jobber ufrivillig deltid, bruker fritida på å “shoppe” vakter for å få økonomien til å gå rundt og sover med telefonen under puta i tilfelle de får sms om ekstravakt. Det gir stor usikkerhet i hverdagen og dårligere kvalitet i velferdstjenestene. For å dekke ett årsverk i helse og omsorg, må vi utdanne to til tre personer. Behovet for velferdstjenester øker. Hele, faste stillinger er helt nødvendig for å gjøre disse jobbene attraktive.

Kvinner i viktige velferdsyrker kan stole på at Arbeiderpartiet går i front for hele, faste stillinger og trygge jobber til alle. Vi vil styrke fortrinnsretten til heltid ved å pålegge arbeidsgiver å bevise behovet for en deltidsstilling. Erna Solberg, selv kvinne, er overraskende lite opptatt av ufrivillig deltid. Muligheter for ufrivillig deltid har økt på hennes vakt. Nå trenger vi ei regjering som skjønner at folk flest, også kvinner, vil ha hele, faste stillinger.

Arbeiderpartiet har et klart og tydelig budskap til velferdsstatens ansatte: Vi skal rydde opp i deltidskaoset etter Erna Solberg. Nå er det vanlige kvinners tur!