Gå til sidens hovedinnhold

Deltid – et strukturelt problem

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge har et sterkt kjønnsdelt arbeidsliv. Og det er et mønster at i de mest kvinnedominerte yrkene står deltidskulturen sterkest. 72 prosent av de som jobber turnus i helse og omsorg, jobber deltid. I privat sektor er det likedan, blant Handel og kontors medlemmer jobber 70 prosent av unge kvinner deltid. Mette Nord, leder av Fagforbundet, kaller det et strukturelt problem knyttet til kvinnearbeidsplasser.

Det går ikke an å leve av å jobbe deltid. Derfor er det stor politisk enighet – og har vært det lenge – om at heltidsstillinger er å foretrekke. I mange norske kommuner er det de siste årene satt i gang prosjekter og andre typer arbeid for å få til flere heltidsstillinger og færre deltidsstillinger. Kongsberg kommune er blant de som strever med å få dette til, også her går det deprimerende langsomt. I hele offentlig sektor ser arbeidet ut til å stå stille, og i privat sektor øker andelen deltidsarbeid.

Hva kan det komme av? Kan det ha noen betydning hvilke partier som sitter med regjeringsmakt, kanskje?

I SVs arbeidsprogram står følgende: Et organisert arbeidsliv med sterke fagforeninger, faglige rettigheter og tariffavtaler er avgjørende for å utjevne maktforholdene i arbeidslivet og hindre utnyttelse av arbeidsfolk.

I 2018 fremmet SV forslag om å lovfeste en rett til heltidsstilling i Arbeidsmiljøloven. Ap, SV og Rødt stemte for det. Det ble nedstemt.

Fagforeningene vil gjerne ha en lovfestet rett til heltid. Arbeidsmiljøloven gir en lovfestet rett til fast ansettelse, venstresidens partier vil også ha en lovfestet rett til heltidsstilling. Men de borgerlige partiene ville ikke. Dette er nå tre år siden, og vi står foran et regjeringsskifte, sier prognosene.

Noen av forsøkene på mer heltid har vært mislykket. Da har innføringen av heltid vist seg å by på for stor belastning. Frivillig deltid er ikke frivillig, når full stilling sliter deg ut. Dette er et pengespørsmål, og et bemanningsspørsmål. For å få til en heltidskultur er det nødvendig med mange tiltak samtidig. Både lovendringer og økt bemanning må til for å hindre utnyttelse av arbeidsfolk.

At yrkene med stor grad av deltidskultur også er de samfunnskritiske yrkene, har vi lært under pandemien. Samfunnskritiske yrker bør være yrker å leve av.

Kommentarer til denne saken