Gå til sidens hovedinnhold

Den organiske virkelighet!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kollektivt lever vi, og særlig det vestlige menneske, i en mekanisk tidsalder. Industrialiseringen og de stadige teknologiske nyvinninger har medført at mennesket har utviklet en mentalitet der det ser seg selv som avskåret fra naturen, dyrene og den universelle enhet. Vår verden er preget av overproduksjon og skjevfordeling av goder.

Det vestlige samfunn bærer dypt preg av bruk og kast mentalitet som viser til lav moral og et forvrengt verdisyn. Hodets intelligens er sterkt skjerpet, mens hjertets følsomhet til gjengjeld er sterkt begrenset. Menneskeheten ser seg selv som en overlegen art.

Den har i stadig større grad tatt patent på livet og de øvrige naturrikene, og utnytter jordens ressurser til egen vinning. Menneskene lever, men er dypest sett ikke en levende del av det organiske og fine samspill som utarter i naturen omkring det.

Dette har medført en svekket vitalitet i vår verden. Ikke bare i menneskene selv, men også i de øvrige naturrikene idet vi ikke tar hensyn til livets trivsel utenfor oss selv.

Å reintegrere oss selv som en del av denne helhet er overordnet sentralt i vår tid. Vi er på vei mot en organisk tidsalder, men skal vi komme frem til den store finstemte harmoni krever det at menneskeheten tar ansvar og viser vilje til handlinger som styrker denne tanke og ideologi som vil fremme trivsel for alt liv og ikke bare et menneskelig velbehag og materiell rikdom og sikkerhet.

Det handler om livskvalitet fremfor kvantitet.

Økologi er på fremmarsj. Det er ikke bare et trendy innfall som flere kunne tro, men en indre tilskyndelse til å gjøre en endring. Det samme gjelder rettferdig handel, menneskerettigheter og dyrevelferd.

Vi kan ikke ta ansvar for alle, men vi kan velge å ta ansvar for oss selv og de valg vi gjør i våre liv.

Det er ikke mulig å endre andre om de selv ikke vil, men vi har all verdens mulighet til å skape endringer i oss selv. Gjennom vår egen endring, og våre egne valg, kan vi gå frem som gode eksempler på den ene side, og på den andre side er vi med i et stort og viktig energetisk arbeide med å endre det kollektive klima.

Denne endring vil føre til at stadig flere mennesker føler inne i seg selv at tiden er inne til å ta ansvar, både for sitt eget, og jordens biologiske, psykologiske og sosiale klima.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.