Den 300 meter lange brua som er foreslått bygget over Lågen er en naturskam.

Noe av det fineste vi har i naturen er vann, elver og fosser. I Kongsberg er vi så heldige å ha denne naturen midt i byen. Inngrep i denne naturen kan ikke tillates uten at det er tvingende nødvendig.

Det er ikke tilfelle med dette bruprosjektet. Den naturopplevelse en får ved å gå langs Lågen blir ødelagt over en lang strekning dersom denne brua blir bygget.

Vannsportaktiviteter blir hindret, prosjektet må derfor ikke realiseres.

Hvis en mener at den eksisterende gangbru på jernbanebrua har for liten kapasitet finnes det to gode alternativer.
For det første må en se på om den eksisterende brua kan gjøres bredere. Dersom dette ikke lar seg gjøre kan en «henge» en ny gangbru på jernbanebruas nordside.

Den blir ca. 100 meter lang.

Den skader ikke miljøet, er sikker og kan brukes i all slags vær. Den hindrer ikke vannsportsaktiviteter. Kostnadene ved begge alternativer er relativt lave. Vi sparer flere titalls millioner kroner i forhold det planlagte konsept.

Det burde passe kommunen bra.