Russlands invasjon av Ukraina har skapt et helt nytt sikkerhetspolitisk bilde. Dette viser at forsvaret vårt må styrkes.

Grunnpilaren i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk er vår tilknytning til NATO. Med en relativt liten befolkning i et såpass langstrakt land er det viktig for Norge å ha allierte. NATO sikrer at et angrep på Norge, eller et annet medlemsland, er et angrep på hele alliansen. Dette har en stor avskrekkende effekt på de land som kunne tenke seg å krenke norsk suverenitet, men likevel kan vi ikke bare lene oss på våre allierte.

Derfor var det også viktig for Høyre å styrke forsvaret da vi kom i regjering i 2013, da etter åtte år med rødgrønn nedprioritering av forsvaret. I de åtte årene Høyre satt i regjering ble forsvarsbudsjettet økt med 30 % og en rekke investeringer i nytt materiell ble gjort.

Russlands invasjon av Ukraina har vist at denne styrkingen av forsvaret må fortsette. Denne invasjonen kom heller ikke uten noen forvarsler. I 2008 invaderte Russland sitt naboland Georgia, og 2014 annektering de Krim-halvøya i Ukraina. Allerede i 2014 gikk daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) ut og sa at Norges forhold til Russland var varig endret grunnet deres annektering av Krim.

Denne krigen understreker igjen viktigheten av Norges medlemskap i NATO. Dette medlemskapet gir Norge en trygghet Ukraina ikke hadde da Russland invaderte. Samtidig ser vi at andre land rundt oss leker med tanken av å selv bli medlem av NATO. Både Finland og Sverige har i flere tiår ment at de ville klare seg fint uten å være med i NATO. Nå har det derimot begynt en debatt om NATO-medlemskap i de to landene.

Det er heller ikke slik at NATO er den eneste viktige aktøren i den nye sikkerhetspolitiske situasjonen. EU har vært i førersetet når det kommer til utforming av sanksjoner mot Russland. Dette er sanksjoner Norge ikke har kunnet være med å utforme, grunnet at vi selv ikke er medlem av EU. Likevel har Norge innført nøyaktig samme sanksjoner som EU, da med noen få unntak. Samtidig har EU også vist handlekraft ved å gi Ukraina 1,5 milliarder euro i våpenstøtte. I tillegg vil EU spille en viktig rolle med arbeidet knyttet til flyktningkrisen som nå har oppstått grunnet Russlands invasjon.

I denne anledning inviterer Kongsberg Høyre til et åpent møte om forsvars- og sikkerhetspolitikk med stortingsrepresentant Hårek Elvenes på Røde Kors-huset tirsdag 19. april, kl. 18:00. Elvenes sitter i stortingets utenriks- og forsvarskomité og har i flere år vært Høyres forsvarspolitiske talsperson.