Gå til sidens hovedinnhold

Den sosiale eiendomsskatten

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag 12. august skriver høyrekandidat Terje N Jensen om den «usosiale eiendomsskatten» som hensynsløst rammer boligeiere i kommunen og i landet for øvrig. Jensen skriver om hvordan eiendomsskatt fraviker fra landets generelle skattepolitikk og hvordan dette rammer lavinntektsgrupper mer enn det rammer høyinntektsgrupper. Jensen bygger opp under det velfungerende og progressive skattesystemet i Norge, men har ikke forstått eiendomsskattens sosiale verdi.

I Norge kan kommunene selv velge å skrive ut eiendomsskatt. For kommuner som Kongsberg er denne inntektskilden en sunn bidragsyter til kommunens budsjetter. Inntektene fra eiendomsskatten brukes til å finansiere kommunale utgifter og bidrar til lønning av lærere, tilrettelegging for utviklingshemmede, bemanning i eldreomsorgen m.m. Med andre ord er eiendomsskatten en sosial velgjører i Kommune-Norge som bidrar til at kommuner kan tilfredsstille sine innbyggeres behov.

Kongsberg kommunes eiendomsskattlige bidrag kan bety forskjellen mellom et underbemanna og et tilstrekkelig bemanna sykehjem. Disse inntektene er ikke til å kimse av.

Det ser også ut til at Jensen i sitt leserinnlegg unnlater å nevne hvordan høyreregjeringen legger opp til en strammere kommuneøkonomi. I 2019 senka regjeringen maksimal sats på kommunal eiendomsskatt fra 0,7 % til 0,5 %. Slik innskrenker regjeringen kommunenes mulighet til å bestemme hvordan de skal finansiere kommunale velferdstjenester. Det kan bety at en kommune må ta fra lønninger og tilskudd i kommunal velferd for å dekke andre kommunale utgifter.

SV forstår samtidig at enkelte ser på eiendomsskatten som urettferdig. I Stortinget har vi derfor forsøkt å gjøre eiendomsskatten mer rettferdig gjennom å innføre utsatt eiendomsskatt fram til eierskiftet er gjort. Nevnte forslag har blitt nedstemt i Stortinget.

Til sist er det viktig for SV at innbyggerne i kommunen kan påvirke i spørsmålet om eiendomsskatt. I dag avgjøres spørsmålet om eiendomsskatt av lokaldemokratiet som kommunens innbyggere stemmer fram. Med dagens løsning kan altså kommunens innbyggere selv påvirke spørsmålet om eiendomsskatt. Det ønsker SV å bevare.

Kommentarer til denne saken