Utdanningsforbundet Kongsberg har i lang tid erfart stor utrygghet og slitasje blant våre medlemmer, og nå toppes det hele med ny nedstengning av kommunen. Jojoeffekten med stadige skifter i trafikklysmodellen, ulike tiltaksnivå mellom virksomheter, samt mangel på god og trygg vurdering av arbeidssituasjonen til den enkelte, gjør mange barnehagelærere og lærere frustrerte og sinte. Ledere jobber dag og natt for å møte stadige skiftende vilkår. Nå stenges alt ned til over påske. Vi kan ikke gå i butikken uten munnbind, samtidig som det er greit å samle mange elever i klasserom der det er umulig å overholde meter`n. Vi er oppfordret til å unngå besøk hjemme, men når arbeidsdagen starter, er det helt greit å omgås flere titalls barn, elever og kollegaer. Den eneste beskyttelsen vi har er ei flaske med sprit og en klut.

Vi, om noen, vet at åpne barnehager og skoler er det beste for barn og unge. Men da det gjøres risikovurderinger på hver eneste arbeidsplass, slik at det om nødvendig kan iverksettes tiltak som ivaretar arbeidsmiljølovens bestemmelser om et trygt og sikkert arbeidsmiljø.

Hva står det så i veilederen på gult nivå?

I barnehagen ses hele avdelingen som en kohort. På barneskolen skal man regne en klasse som en kohort. Ansatte kan veksle mellom kohorter. Veilederen sier også at man skal ha forsterket renhold på gult nivå.

Hvor mange nærkontakter kan en barnehagelærer eller lærer ha i løpet av arbeidsdagen på gult nivå? Som regel minst 20–40 i skolen, kanskje litt færre i barnehagen. På noen skoler rapporteres det over 100 nærkontakter i løpet av en dag. Det blir mange i ventekarantene ved utbrudd. Også ventekarantene betyr at barn og elever ikke får møtt i barnehage eller skole.

Med den smittesituasjonen vi har nå, med blant annet økt smittespredning blant barn og unge, vil Utdanningsforbundet Kongsberg forvente at kommunen setter barnehager og skoler på rødt nivå. Det betyr ikke at barnehager og skoler stenges, men vi får strengere krav til tiltakene.

Hva sier veilederen for rødt nivå?

Man skal dele inn barna i barnehagen i mindre kohorter og det skal være faste ansatte pr. kohort. I skolen skal man dele elevene inn i mindre kohorter, og ha faste lærere til hver kohort så langt det er mulig. På rødt nivå skal elevene unngå kontakt med elever fra andre kohorter i friminuttene, noe som ikke er et krav på gult nivå.

Slik vi ser det, vil rødt nivå i områder med stort smittetrykk føre til mindre smitte, færre i karantene og færre stengte barnehager og skoler. Dette vil også være med på å gi de ansatte en tryggere arbeidshverdag. I områder med mindre smittetrykk vil rødt nivå forebygge smitteutbrudd og skape trygghet. Vi trenger tiltak nå!

Vi oppfordrer derfor alle politikere å lytte til fagfolk og ta ansvar.