Et kirkeorgel skal først og fremst være et instrument for de liturgiske handlingene i kirken, men komiteen ønsket samtidig et godt konsertorgel og et orgel som kunne brukes i samspill med solister og ensembler, og det måtte kle den meget gode akustikken som de 840 år gamle kalkveggene i Efteløt kirke gir.

Valget falt på et romantisk orgel bygd på idealer fra Norden i tiårene mellom 1850–1890. I denne perioden fikk Efteløt kirke sitt første orgel, etter den kraftige ombyggingen og istandsettingen av kirken i 1876. Da hadde Kongsberg kirke allerede hatt sitt fantastiske Glogerorgel i 111 år. Glogerorgelet er et barokkorgel med sine idealer fra tidlig 1700-tall. Et romantisk orgel er dypere, rundere og varmere i tonen.

Tidlig i planleggingsprosessen med Ryde & Berg orgelbyggeri, som fikk oppdraget med å bygge det nye orgelet i Efteløt, ble det nevnt gamle orgelpiper som lå på loftet i Kongsberg kirke etter restaureringene av Glogerorgelet og tidligere ombygginger. Det endte med en befaring på kirkeloftet hvor Intonatør Anders Hjortaas i Ryde & Berg var inne i alle kriker og kroker og blåste i piper han fant. Han syntes dette materialet var meget interessant for det nye orgelet i Efteløt.

Kirkeverge Oddvar Etnestad og orgelkonsulent Anders Eidsten Dahl var enige i at disse pipene burde komme i bruk igjen, og slik ble det. Mange piper som i ulike perioder har spilt i orglene i Kongsberg kirke spiller nå i orgelet i Efteløt. Noen stemmer har mange gamle piper fra Kongsberg og noen har med seg enkeltpiper som danner grunnlaget for resten av stemmen. Dette er gjenbruk på sitt beste. Ikke for økonomien, for det blir ikke billigere av å gjenbruke gamle piper, men det gir det nye orgelet særpreg og historisk sus.

I dag spiller faktisk en helt original pipe fra Glogerorgelet i det nye orgelet i Efteløt. Orgelet i Efteløt skulle ikke bli et nytt barokkorgel og da virker det kanskje rart at det ble gjenbrukt piper fra Kongsberg kirke, men i 1850 ble også Glogerorgelet omintonert og supplert av orgelbygger Paul Christian Brantzeg til datidens romantiske idealer.

Mot slutten av 1880-årene brant det på kirkeloftet og Glogerorgelet ble sterkt skadet. Som følge av dette ble det i 1890 satt inn et orgel av tyskeren Albert Hollenbach på kongelosjens plass i Kongsberg kirke. Folk savnet fort Glogerorgelet og med en storslått gave fra Tinius Olsen i 1928 skulle Glogerorgelet restaureres av J. H. Jørgensen. Dette ble ikke en restaurering, slik vi i dag legger i betydningen, men et helt nytt orgel bak fasaden til Gloger.

De gamle delene fra Glogerorgelet ble heldigvis lagt på kirkeloftet. Jürgen Ahrend restaurerte og tilbakeførte Glogerorgelet i 1997–2001. Kan den originale Glogerpipa som nå spiller i Efteløt ha hatt en for romantisk klang for barokkens idealer?

Blant alle de 1.400 pipene som er fordelt på 25 stemmer i Efteløt kirkes nye orgel finnes det gamle piper fra alle orglene og ombyggingene i Kongsberg kirke. Hele Kongsberg kirkes orgelhistorie er representert i det nye orgelet i Efteløt.

Spennende historier bør skrives mens de huskes, og det ble tidlig klart for orgelkomiteen at dette måtte dokumenteres i et festskrift for det nye orgelet. Orgelkomiteen fikk støtte fra Stiftelsen Martha og Arve Kværnums Minnefond til utgivelsen og sammen med støtte fra Norsk kulturfond og en gave fra Jan Magne Lindtvedt har festskriftet latt seg realisere. Det har blitt en fyldig dokumentasjon av det nye orgelet og den 19 år lange prosessen med å få det på plass. Intonatør og orgelbygger Anders Hjortaas har skrevet en meget grundig dokumentasjon av orgelet i Efteløt og med det også en gjennomgang av Kongsberg kirkes orgelhistorie.

En kan også lese om orgelet fra organistene og oppdragsgivernes synsvinkel, samt litt om istandsettingen av kirken som har pågått i forkant av orgelbyggingen.

Det lokale musikklivet har vært en viktig bidragsyter til realiseringen av orgelet gjennom ei konsertrekke som har pågått siden 2012. Konsertrekka har skapt lokalt engasjement for orgelsaken, og konsertene er godt dokumentert i festskriftet sammen med litt lokal orgel- og musikkhistorie.

Denne uka kommer Glogerfestspillene til Efteløt med to konserter. Det er virkelig noe å juble for etter det snart 20 år lange arbeidet med nytt orgel i Efteløt kirke.