11 representanter fra det kroatiske brannvesen kommer denne uken til Kongsberg for å drive med erfaringsdeling i trafikkulykker.

I den forbindelse skal brannvesenet avholde ulike praktiske øvelser hvor kroatene skal øve på de ulike metodene som brukes i Kongsberg.

– Det blir en actionfylt uke og veldig interessant, forteller Fredrik Høe, brannkonstabel i Kongsberg brann og redning.

Det folk flest i Kongsberg kommer til å merke mest denne uken, er stengingen av Kongsbergtunellen.

Alle nødetater i øvelse

Mellom klokken 9 og 14 onsdag vil Kongsbergtunellen være stengt i begge løp.

– Da kommer alle nødetater til å være involvert i øvelsen, hvor vi skal ha demonstrasjon av en trafikkulykke med påfølgende brann, forteller Høe.

Allerede mandag morgen var de i full gang på brannstasjonen med den kroatiske delegasjonen med en fullskala demonstrasjon av en såkalt kjettingaksjon – en trafikkulykke hvor nødetatene frigjør folk fra bilvrak med kjetting.

– Det blir en kjempebra øvelse for oss også, vi skal vise hvordan vi gjør det og de skal komme med sine erfaringer. Det blir lærerikt for begge parter.

Tenne på elbiler

Tirsdag kommer Forsvaret til brannstasjonen sammen med leger fra sykehuset i Drammen og ambulansetjenesten i Kongsberg for å ha øvelse i pasientuttak og behandling.

– Her stiller ambulansetjenesten med sminkede markører, og vi stiller med vrakbiler og utstyr, forteller Høe.

Torsdag skal de til Heistadmoen skytefelt for å ha en fagdag knyttet til elbil.

– Her skal vi tenne på en eller to elbiler. I Kroatia har de lite erfaring med elbiler, så det vil bli veldig nyttig for dem å se hvordan vi håndterer slike situasjoner.

Besøket fra Kroatia er i regi av den internasjonale brannorganisasjonen CTIF, der Kroatia har blitt tildelt EU/EØS-midler. Tidligere i vår var representanter fra Kongsberg på samling i Kroatia.