↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked

Advokat Inge Hetland

Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 74 11 11 / 905 47 430

Besøksadresse

Kioskgården
3630 RØDBERG
 1. Beskrivelse

Numedal advokatkontor

Vi har saker innenfor disse områdene:

 • Forvaltnings-, bygnings- og kommunalrett
 • Arbeids-, avtale og erstatningsrett
 • Barne- og familierett
 • Tomtefeste, eiendomsmegling og generasjonsskifte
 • Arv, odel, skifte, bobehandling
 • Prosedyre

Særlig aktuelt:
Vi representerer Nore og Uvdal kommune og har fått i særskilt oppdrag å bistå med utferdigelse av kontrakt, skjøte og oppgjør i forbindelse med krav om innløsning av festetomter og salg av boligtomter.

 

 • Festere/boligbyggere kan ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.
 • Skal du selge hus eller hytte? Unngå store meglerhonorarer, finn kjøperen og ta visningen selv.
 • Vi bistår med kontrakt, skjøte og oppgjør. Be om pris! Se siden: Eiendom for salg!
 • Spør oss om tomtefeste, arv, odel, testament og samboeravtale.
 • Vi bruker nettet mer og mer. Det er sikkert mer effektivt og ikke minst billigere for våre klienter.
 • Vi har nå etablert NUMEDAL ADVOKATKONTOR i Kioskgården på Rødberg. Her treffer du Inge Hetland og Marit Sand Deinboll.
 • Vi bistår i forbindelse med evt. oppløsning av sameie og generasjonsskifte.