↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

32 76 23 70 / 918 98 840

Faks: 32 76 26 09

Besøksadresse

3622 SVENE
  1. Beskrivelse

DET DU VIL HA KAN VI BYGGENumedal Bygg AS er et lite lokalt firma med 9 ansatte. som har kontoradresse Svene. Firmaet ble stiftet i 1981, og hadde 30 års jubileum i 2011.Vi har lang erfaring, og solide medarbeidere, som alle har fagbrev. Vi er kjent for faglig dyktighet og godt håndverk, med mange fornøyde kunder i Kongsberg-distriktet.Vi er distriktets forhandler av Norgeshus, et anerkjent varemerke, som har et godt utvalg av moderne boliger, hytter og garasjer.Vi bygger nye boliger, hytter, og garasjer og har et godt renommé etter mange år i bransjen. I samarbeid med dyktige arkitekter kan vi skreddersy din bolig etter ønsker og behov. Vi utfører også store og små rehabiliteringer, tilbygg og skadeutbedringer, og har tilgang på tomter.