↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

995 51 909

Besøksadresse

Landeveien 24
3618 SKOLLENBORG
  1. Beskrivelse

Velkommen til STILBYGG KONGSBERG AS!

Stilbygg Kongsberg AS ble startet i år 2000. Firmaet hadde da to ansatte og en innleid. Vi satset på mindre prosjekter for å kunne administrere og styre det meste selv. Vi utviklet oss, og ble mer kjent i markedet, og fikk, spennende og interessante oppdrag.

Etter som tiden gikk ble det behov for å styrke firmaet med kontortjenester og tømrere. Vi knyttet også til oss dyktige underleverandører som utførte deler av prosjektene. Oppdrag som bolighus og rekkehus ble nå også utført.

Vi satser nå på oppdrag opp til rekkehusstørrelse. Vi er meget fleksible og arbeider tett med arkitekter og kunder for å skreddersy prosjektene etter kundenes ønsker. Nesten ingen ting er umulig hvis en vil. Deres prosjekt vår utfordring!!!

Sats på oss!