↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

400 01 759

Besøksadresse

Tidemands gate 2
3616 KONGSBERG
  1. Beskrivelse

 

Hva er Avonova?

Avonova misjon, visjon, kjerneverdier og forretningsidé. Avonova tar mål av seg til å bli en ledende aktør innenfor skandinavisk folkehelse ved å bygge et helsehus (som kan forstås både fysisk og virtuelt, organisatorisk og konseptuelt) som skal bidra til å gjøre flere friske.

Tenk helhet. Få overskudd.

Vi gir folk og virksomheter overskudd til å fungere og trives både på jobb og privat.

En viktig del av vår jobb er å bygge kompetanse hos ledere og ansatte om HMS- og arbeidsmiljøarbeid. 

For å kunne gjøre gode vurderinger og sette inn riktige tiltak må arbeidsgivere ha tilstrekkelig kunnskap om sammenhenger mellom ledelse, organisering av arbeidshverdagen, helse og produktivitet.

Denne kompetansen gir vi deg både gjennom lovpålagte kurs, og gjennom rådgivning og praktisk hjelp med arbeidet.

Tverrfaglig ekspertise

Alle arbeidsplasser vil fra tid til annen oppleve å ha utfordringer i arbeidsmiljøet, som kan føre til helseplager, sykefravær og produksjonstap.

Med vår tverrfaglige ekspertise innen helse, arbeidsmiljø og systematisk HMS tilbyr vi alt fra arbeidsmiljøundersøkelser til rådgivning, psykolog- og legetjenester. 

Vi hjelper dere å løse utfordringene dere har og vi finner årsakene bak slik at dere kan sette inn de rette tiltakene.

Å finne årsakene bak sykefravær lønner seg

Vi i Avonova drives av viljen til å skape et bærekraftig arbeidsliv. 

Forebyggende arbeid er bedriftshelsetjenestens hovedformål og vårt mål er å forebygge sykefravær gjennom å finne årsakene bak helse- og arbeidsmiljøutfordringer. 

Gjennom å både jobbe på individ- og organisasjonsnivå bidrar vi til å løse utfordringer på arbeidsplassen og får den sykemeldte sterkere tilbake i jobb.