Årsaken skal være at Sivilforsvaret, som opererer varslingsanlegget, avholder én av to årlige øvelser.

Det er signalet for «Viktig melding – søk informasjon» som sendes ut klokka 12.00 onsdag 12. januar.

Rundt om i landet er det plassert cirka 1.250 varslingsanlegg - de fleste i byer og tettsteder. Signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Varslingsprøven gjennomføres to ganger i året, i januar og juni. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Hvis du hører dette signalet betyr det i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, nettaviser, og sosiale medier.

Her kan du lese mer om de ulike varslingssignalene.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sivilforsvaret