Derfor kan du høre buldring i Strømsåstunnelen

Kjører du gjennom Strømsåstunnelen nå, så kan det være at du vil høre en lett buldring.