Fellers for Efteløt bru og Volden bru er at de har hatt dårlige rekkverk, og det var på tide å bytte dem ut. Det betyr at kun ett felt i veibanen er åpent til enhver tid, og trafikken har lysregulering.

Bruene er en del av fylkesvei 40, og dermed er det Viken fylkeskommune som har ansvaret for dem. Bruer blir jevnlig sjekket for slitasje, og i år ble det konkludert med at rekkverkene var i så dårlig stand, at det ble det bevilget penger til å bytte dem ut.

Volden bru var først ut i mai, og her regner de med at oppgraderingene er ferdige i slutten av august. I Efteløt startet de i juni, så her er planen å være ferdig i slutten av november i år.

Mer veiarbeid

Men det er ikke de eneste stedene det er veiarbeid i sommer.

  • Eikerveien er en vei i Kongsberg sentrum som er mye trafikkert, men her er det nye rør og ledninger som legges i bakken. Her er det arbeid som vil pågå i halvannet år.
  • Kapermoen er fortsatt under arbeid etter samme jobb som gjøres i Eikerveien.
  • På fylkesvei 37 gjennom Jondalen er det veiarbeid på hverdagen mellom 07 og 22 fram til slutten av september.

I dalen

  • Videre oppover fylkesvei 40, så kan det være mindre restarbeider med fiberkabel langs fylkesvei 40.
  • Videre så er det arbeid ved Bergplassen, ved Stengelsrudkrysset. Her er det planlagt veiarbeid fram til 16. september.
  • Helt nord i Nore og Uvdal kommune, nærmere bestemt ved Brøsterud, så er det skifte av stikkrenne og bygging av Uvdal skikulvert, som trafikanter kan legge merke til.