Kongsberg har i løpet av halvannet år fått oppleve et par hendelser de færreste så for seg i denne litt søvnige småbyen vår. 13. oktober 2021 satte utvilsomt sine spor. Og det var nok noen som kjente det i magen også i forrige uke, da en video av en hendelse ved Deli de Luca gikk viralt.

Ingen av oss som har sett videoen kan høre noe av det som blir sagt fra de sentrale aktørene i saken. Men det vi alle ser, i videoen som først ble publisert av Dagbladet, er en mann som med hendene i lommene blir angrepet i form av slag, pepperspray og batong av en uniformert politimann på vakt.

Var det vold?

For alle som så videoen uten å ha mer informasjon om saken, kan det utvilsomt karakteriseres som det, ja. Også politimesteren i Sør-Øst, Ole Bredrup Sæverud, tenkte nok i de baner. Politimannen som spilte hovedrollen i hendelsen ble tatt ut av operativ tjeneste og saken ble sendt til Spesialenheten for politisaker, som også mener at det er vold inne i bildet. Politimannen er nå tiltalt for brudd på Straffelovens § 271 og 172, jfr. § 171, for bruk av vold og maktmisbruk.

Så blir det opp til retten å avgjøre skyldspørsmålet og en eventuell straffereaksjon. Spørsmålet retten vil ta stilling til, er om handlingene var en naturlig del av det oppdraget politimannen sto overfor, eller om han dro det for langt.

Det er nok likevel ikke dette folk flest er mest opptatt av. Det er det som skjer rundt de 16 knyttneveslagene, peppersprayen og batongbruken mot Kevin Simensen som er sakens kjerne for mange. Med fare for å bli konspiratorisk, er det flere som spør seg om dette er ren rutine i politiet, i sene nattetimer når antallet tilskuere antas ikke å være spesielt høyt.

For hvorfor skal en annen politimann blande seg borti hva et vitne har på mobiltelefonen sin, og i tillegg slette noe av innholdet - dersom det viser seg at det var det som skjedde? Og hvorfor skal vekteren, som i ettertid anmeldte Kevin Simensen for drapstrusler, gå inn i situasjonen for å bistå politiet? Utgjør de en liten, selvutnevnt gruppe, disse politifolkene og vekteren? Er det sånn de pleier å gjøre det? Når Spesialenheten i tillegg antyder at noen i politiet, en av dem som var involvert i hendelsen, kan ha løyet i avhør i ettertid, begynner dette å bli virkelig ille. For da kan vi, i verste fall, ikke lenger utelukke en ukultur eller en systemsvikt. Plutselig ser man lignende historier man har hørt om tidligere, men har avfeid, i et annet lys. Og hva med henleggelsen av Simensens anmeldelse av at han ble utsatt for vold i arresten samme natt, er den troverdig? Videoen har satt "kameraderi" i politiets arbeidshverdag på dagsorden.

Så kan det tenkes at situasjonen egentlig er mye mer alvorlig for politiet enn det vi video-seere får med oss. Kanskje var Simensen og kameratene betydelig mindre joviale enn de har fremstilt seg som i utallige intervjuer i etterkant. Det blir uansett ikke færre kameraer eller mindre filming neste gang politiet foretar en pågripelse i Kongsberg sentrum. Folks tillit til det lokale politiet, grunnet denne ene hendelsen, er nå satt på prøve. Så når retten har sagt sitt, må politivesenet selv på banen og overbevise oss om at noe sånt ikke kan skje igjen.

Først da er det mulig å gå videre.