I disse krisetider med vanskelig økonomi for både kommuner og privatpersoner må vi vel være enige i at dette blir for kostbart. Nei se på alternativet ved å ta igjen brutrassen ved gamle Liahengslet. Der er Lågen på sitt smaleste, og antagelig er grunnforholdene bedre der enn lenger ned. Da kommer en rett inn på flystripa hvor kommunen allerede har lagt mye til rette for at vi skal ha et flott friluftsområde. Derfra er det sikkert ingen kostbar sak å anlegge en sykkel- og gangsti langs elvebredden ned til Kongsberghallen.

Ved tidligere Liahengslet ligger det også til rette for å få innslag av kulturminner fra tidligere tømmerfløting som er en del av Kongsbergs historie. Det står fortsatt en støpt platting der med utstyr som ble brukt til fløtingen. I tillegg ligger det godt til rette for å sette opp glassmontere hvor en kan sette inn mengder av bilder fra disse tider. Jeg er sikker på at det finnes mye materiell til dette på sine steder.

I vår kommune som i alle andre kommuner, mener jeg at å styrke helse- og omsorgstjenestene bør prioriteres høyt. Når det i tillegg finnes rimeligere alternativer, bør valget ikke være vanskelig.

Dette vil heller ikke bli kostnadsfritt, men jeg og mange med meg mener dette er et godt alternativ. Det vil i hvert fall binde Skavanger sammen med østsida av Lågen på en rimeligere måte.