– Det er blitt mye mindre trykk hos oss nå

– Nå er vi tilbake til normal drift igjen, sier fastlege Mari Bakkegard Schjerpen, som også er tillitsvalgt for fastlegene i Kongsberg.