– Det er dumt at legespesialister går ut og roper ulv

Det mener kommuneoverlege for Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker, Einar Braaten.