– Det er flere som burde fått måket taket

Selv om det nærmest er grønt i lavlandet – så ligger det faktisk mye snø flere steder i fjellet. Også på hyttetak.