Christian Friedrich Schumacher (1757-1830) var født I Tyskland, men flyttet til Danmark og ble etter hvert professor i anatomi (en gren innen legevitenskapen) ved Universitetet i København. Som mange andre vitenskapsmenn som var virksomme for over 200 år siden, hadde Schumacher interesse for naturvitenskap langt utenfor sitt eget spesialfelt. En artikkel på 180 sider han publiserte i 1801, med tittel En katalog over mineraler i de dansk-nordiske statene (oversatt fra tysk), vitner om dette.

Jeg blar i artikkelen og kan konstatere at det er et imponerende verk, spesielt når man vet at det er en lege som har skrevet den. Men da jeg kommer til side 110 og 111 i artikkelen, begynner jeg å bli litt usikker. Her påstår nemlig legen at det finnes hepatitt i gruvene Nye Segen Gottes, Herzog Ulrich og Samuel. Jeg gjør et nettsøk og får mange tusen treff – hepatitt er en leverbetennelse som skyldes virus. Hvis det finnes hepatittvirus i gruvene, burde kanskje kommuneoverlegen varsles?

Jeg leser de to sidene på nytt, og ser at Schumacher beskriver to typer av hepatitt – en kornete og en stråleformet. Virus kan man ikke se, i hvert fall ikke med de mikroskopene som var tilgjengelige på Schumachers tid. Det kan ikke ha vært virus han beskriver som kornete eller stråleformet – kan det være et mineral?

Det finnes en nettside som heter mindat.org – jeg får prøve der. Svaret fra mindat.org nevner ingen virus, men forteller at hepatitt er en variant av mineralet barytt. Barytt – tungspat på norsk – finnes det mye av i sølvgruvene. Det som er spesielt hepatitt er at denne varianten av barytt gir fra seg en vond lukt når man knuser den. Schumacher beskriver lukten som brenzlichen Geruch – brent lukt, mindat.org sier at mineralet er illeluktende.

Det er godt å vite at selv om det er hepatitt i sølvgruvene, er det ikke smittsomt. Kommuneoverlegen vil ikke bli varslet.