Gå til sidens hovedinnhold

Det er Høyres politikk som flytter beslutninger nærmere folk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre vil at beslutninger skal tas nært folk, der de bor, og i mindre grad av staten. Vi vil fortsette å fordele makt og påvirkning «utover» i samfunnet. Vi har fått til mye. Man hører ofte at stadig nye oppgaver legges på kommunene, særlig innen helse og omsorg. Det stemmer. Det er typisk Høyre-politikk. Det betyr at kommunene styrer hvordan oppgavene utføres slik at de best mulig kan tilpasses lokale forhold.

Vi hører ofte at det ikke følger med penger. Det stemmer ikke. Kommunene forvalter nå så stor del av de offentlige budsjetter at økonomien i de fleste kommuner er bedre enn tidligere. Men det er Høyres politikk at en minst mulig del av midlene skal være «øremerkede». Kommunene styrer hver enkelt oppgave og prioriterer sjøl mellom oppgavene.

Oppgavene i det moderne Kommune-Norge er krevende. For Høyre er det et mål å sette kommunene i stand til å utføre dem slik at innbyggerne tilbys gode tjenester på alle områder. Mange kommuner har fortsatt utfordringer med å tilby f. eks. psykologitjenester slik det er behov for. Sp’s Kjersti Toppe sier at da bør staten ta over ansvaret. Høyre mener det motsatte. Kommunene må styrkes, mener vi. Det betyr at de minste kommunene bør bli større, altså at flere kommuner bør gå sammen for å styrke grunnlaget for gode tjenester. Sp kaller Høyres politikk for sentralisering. Vi mener at sentraliseringen er det Sp som står for.

Det samme gjelder på fylkesnivå. Etter gjennomført fylkessammenslåing har f. eks. en stor del av virksomheten i Statens vegvesen blitt overført til fylkene. Det ble ikke gjort mens Buskerud var et eget fylke fordi kompetansen i vegvesenet da ville ha blitt smurt for tynt utover. Høyre vil framover vurdere fordeling til fylkene av en rekke statlige oppgaver med mål om at beslutninger skal tas så nær innbyggerne som mulig, basert på kunnskap om lokale forhold. Sp vil reversere regionreformen med re-sentralisering som en uunngåelig konsekvens.

I Høyre mener vi helt klart at en videre desentralisering av styring og gjennomføring av oppgaver er bedre for landet enn den re-sentraliseringen vi kan frykter dersom Sp og de sosialistiske partiene kommer i regjeringsposisjon.

Godt valg!

Kommentarer til denne saken