Det er ikke noen tvil om hvilken kommune som har flest hytter - det er heller ikke noen tvil om hvor veksten har vært størst

Numedal nærmer seg 10.000 hytter. Bare Sigdal alene nærmer seg 5.000. De siste ti årene er det likevel Rollag som har hatt den største prosentvise veksten.