Gå til sidens hovedinnhold

Det er plass hvis man vil!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Igjen går diskusjonene rundt Sentrumsplanen, handelsstrategien og butikketableringer utenfor sentrum. Eksemplene er gjerne Biltema og Jula som jeg også mer enn gjerne ønsker velkommen til byen. Samtidig er jeg tilhenger av Sentrumsplanen og vedtatt handelsstraegi, har sett nok av ødelagte bysentrum som følge av senteretableringer utafor byer. Nå er det er nærmest opplest og vedtatt at hvis ikke Biltema får lov til å etablere seg utafor sentrum kommer de ikke til Kongsberg, og i sentrum er det ikke plass hevdes det. TULL sier jeg, det handler om manglende politisk vilje og handlekraft til å finne løsninger.

For ikke bare å slenge ut en påstand skal jeg fremme et par eksempler. Det første er området med bussgarasjene i Schwabesgate i forlengelsen av Berjasenteret. Bussparkering i sentrum tar mye plass og er unødvendig bruk av areal. Ikke er garasjene spesielt pene å se på heller. Jeg satt tidligere i styret i Brakar AS og vi drøftet å bygge bussgarasjeanlegg i Gomsrud eller på Toppen. Det blei dessverre ikke noe av og bussgarasjene ligger der de ligger på flotte arealer for sentrumsutvikling.

I Drammen har man flytta bussparkering til Kobbervikdalen fordi man hadde bruk for arealene i sentrum. Det samme kan man gjøre i Kongsberg hvis man vil og jeg er sikker på utbyggerne står i kø. Muligheten er her nå med revidering av kommuneplanens arealdel. Området er stort nok til å romme Biltema, Jula og mer til. De kan få to – tre etasjer, alt de ønsker seg, og i etasjene over kan det bygges parkeringshus, leiligheter eller annet. Eventuelt parkering under bakken. "Bestill og hent"-løsning for store varer med og uten henger på gateplan er det sikkert også plass til.

Neste eksempel er oppå parkeringshuset i Skauløkka. Jeg er fullstendig klar over at det er planer for utbygging der, men planer kan endres. På Skauløkka er det også plass til Biltema og Jula med flere, avhengig av antall etasjer som bygges. Planer har blitt endret før fordi det var ett behov. Arsenalet blei omregulert fra boliger til industri på under ett år. Nå er det ikke sikkert det er ønskelig med detaljhandel i Skauløkka, poenget mitt er at hvis politikerne vil er det muligheter.

Ett annet område er flate-parkeringen til Teknologiparken ved Gamlebrua. Her blei det på ett tidspunkt drøftet muligheter for leilighetshotell kombinert med parkeringshus. Dette blei ikke noe av så området ligger der med lav utnyttelse. Her kan det som på bussgarasjeområdet bygges for arealkrevende butikker og parkering i så mange etasjer planverket tillater. Det vil kreve ny adkomst med ny bru over Lågen som og ville vært bra for resten av Vestsida. Selvfølgelig en dyr løsning, men mulig hvis man vil.

Det er mye som må løses for at disse ideene skal kunne realiseres og det er selvfølgelig opp til hva eierne av områdene, utbyggere og Kongsberg kommune vil. En annen utfordring er de store merkekjedenes vilje til å betale for utbygging og/eller leie. Det er kanskje derfor Biltema ikke allerede er på plass i sentrum? Jeg forstår at kjedene vil ha lavest mulig husleie, og at det er billigere å bygge på ei flat tomt utafor sentrum enn ved jernbanestasjon, men butikkjedene må også være villig til å strekke seg hvis Kongsberg legger til rette i sentrum. At de ønsker seg til Kongsberg er det liten tvil om.

Mange ønsker seg Biltema tilbake til byen. Det er for lettvint av politikerne å si at Biltema bare kommer tilbake hvis de får det som de vil og får etablere seg utafor byen. Dette handler om politisk lederskap og evne og vilje til å finne gode løsninger. Min oppfordring til politikerne er å ta grep og finne gode løsninger for Kongsberg. DET ER PLASS HVIS MAN VIL, LYKKE TIL !

Kommentarer til denne saken