– Det er umulig å si når folk vil begynne å fly igjen

Stortinget skal behandle spørsmålet om å forlenge permitteringsordningen fra 26 til 52 uker. Svaret kan påvirke mange av de 5.500 arbeidsplassene i teknoparken.