Den høyeste ledigheten finner vi i Hemsedal, der 30,6 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige.

Nore og Uvdal har den laveste ledigheten i Vest-Viken. Her er 6,6 prosent av arbeidsstyrken uten arbeid.

Det melder Nav i en pressemelding fredag.

I området til NAV Vest-Viken, det vil si tidligere Buskerud, Asker, Bærum og Jevnaker, var det i mars registrert 27.555 helt ledige personer. Dette tilsvarer 10,9 prosent av arbeidsstyrken, og er rett over landsgjennomsnittet som ligger på 10,7 prosent.

LES OGSÅ: Nye permitteringer i Kongsberg Gruppen

Mange søknader om dagpenger

NAV publiserte fredag en ny statistikk som viser at 3.884 personer innen overnattings- og serveringsvirksomhet i Vest-Viken har søkt om dagpenger ved permittering de siste ukene.

I Kongsberg har 1.152 personer søkt om dagpenger. I Flesberg er tallet 109, i Nore og Uvdal 77 og i Rollag 56.

Statistikken viser antall personer som har sendt inn søknad om dagpenger siden mandag 9. mars fordelt på næring. Informasjon om næringsforhold er hentet fra Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret til NAV, som gir oversikt over alle arbeidsforhold i Norge.

Nav har mottatt mange søknader om dagpenger ved permittering fra svært mange ulike næringer. Hovedvekten kommer fra overnattings- og serveringsvirksomhet, varehandel og private tjenester, skriver Nav i pressemeldingen.

Ser man på kommunevis fordeling, er det særlig i Hallingdal at det er flest innen overnattings- og serveringsvirksomheter som har søkt om dagpenger ved permittering. I Hemsedal er hele 96 prosent av lønnstakere permittert innen denne næringen, i Hol utgjør andelen 73 prosent, i Gol 69 prosent og i Flå 63 prosent av lønnstakerne.

Andre kommuner som har høye andeler personer som har søkt om dagpenger ved permittering innen overnattings- og serveringsvirksomhet, er Flesberg (72 %), Rollag (67 %), Krødsherad (65 %) og Kongsberg (60 %).

LES OGSÅ: Regjeringen vil at bedrifter skal kunne søke krisehjelp i uka etter påske

Koronatiltak

Nær 9 av 10 nye arbeidssøkere i mars oppgir permittering som årsak til at de har meldt seg hos NAV. Bruttoledigheten i Vest-Viken er på 11,3 prosent av arbeidsstyrken, det vil si summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak.

I hele fylket Viken var det 70.721 helt ledige personer, noe som tilsvarer 11,1 prosent av arbeidsstyrken.

– Det har vært en ekstrem økning i ledigheten de siste ukene, og i Vest-Viken har vi nå en ledighet på 10,9 prosent. Vi jobber nå så effektivt vi kan i NAV for å ivareta alle som har behov for hjelp, sikre inntekt og om mulig få folk over i nye jobber, sier direktør for NAV Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Sammenlignet med mars i fjor har 22.078 flere blitt registrert som helt arbeidsledige, en økning på 403 prosent. Disse tallene er ikke sesongjustert.

Hovedårsaken til økningen er flere permitterte som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset, skriver Nav i pressemeldingen.


LES OGSÅ: Laagendalsposten permitterer i annonseavdelingen