For meg er det en betydelig faktor i diskusjonen som mangler; nemlig skole. For hvis vi ønsker å satse på psykisk helse, er vi nødt til å satse på skole.

Et av skolens mål er å skape robuste elever, med en trygg identitet, som takler både medgang og motgang. Dette er et stort mål. Likevel tror jeg ikke det er umulig, men det avhenger av at vi velger å prioritere skole. Skole er den arenaen alle barn og unge er innom.

Store deler av livet tilbringes på skolen, og det man opplever på skolen setter betydelige spor. Da er det avgjørende at skolen er god.

En god skole for meg, er en skole med nok ressurser. En skole med nok lærere, som har kapasitet og tid til å se alle elevene. Der vi har nok lærere til at alle elevene får den tilpasningen de har rett på i undervisningen. En skole der lærerne har tid til å bygge relasjoner, også med de elevene som trenger lang tid på å bli trygge.

Derfor blir jeg både trist og fly forbanna når jeg ser at Kongsberg kommune varsler om fremtidig kutt i skolebudsjettet. Et budsjett det ikke er noe å kutte i fra før.

Vi har faktisk ikke råd til å spare penger på skole. Dette kuttet mener jeg er en feil, som jeg dessverre tror vil skape mange følgefeil. Færre ressurser til skole, betyr færre ressurser til forebyggende tiltak for barn og unge. Når vi fjerner dette, vil vi få økte utfordringer med elever som sliter psykisk.

Det vil bli flere elever som trenger vedtak om spesialundervisning, fordi de ikke får den tilpasningen de trenger fra start. I tillegg vil vi se andre symptomer på elever som ikke får den oppfølgingen de trenger. Det kan komme til uttrykk gjennom for eksempel mobbing, rus eller skolevegring. Dette kan føre til at forebyggende helsetjenester for barn og unge, PPT, barnevern, BUP og andre tjenester trenger mer ressurser, for å ta igjen det tapte.

Derfor ble jeg fortvilet og oppgitt når jeg fulgte med på budsjettdebatten i Kongsberg kommune for noen måneder tilbake. Skole ble ikke diskutert. Det kan ha ført til noe jeg tror er en kjempetabbe, nemlig å ikke prioritere skole i budsjettet.

Nye politiske stemmer

Laagendalsposten har invitert unge lokale politikere til å skrive fire innlegg hver i ukene frem mot valgkampen. Alle partiene har fått den samme muligheten. Innleggene vil bli publisert hver tirsdag og torsdag. Dette er de politiske representantene som skal skrive for oss:

Tinius BorgeFrp
Malin Raknes Artmann Ap
Magnus Wallin GunnerudRødt
Stine LindHøyre
Markus TeigenKongsberglista
Christine Grønli MDG
Jens RiefSp
Anette OpheimSv