Jeg vet selvsagt ikke hvor mye det synges, enten på skolen eller i de tusen hjem, men vil uttale meg allikevel, i kraft av å være kantor. Yrkesbetegnelsen kantor kommer fra ordet cantare og gjett hva det betyr - nettopp! Å synge.

Vi får stadig gode tips på hva som er bra for både kropp og sjel, alt fra sitronvann på morgenen eller helsebringende linolje. Forskningen har kommet med gode bevis på at sang og musikk bør stå på samme menyen. Sang forbedrer blant annet hukommelsen og stimulerer blodsirkulasjonen.

Det å synge kan oppleves som noe kunstig for noen som knapt har prøvd seg under dusjen. Og det er kunstig, fordi det har med kunst å gjøre - i likhet med dans eller ved å spille et instrument. Det handler om å utrykke seg og gi sine emosjoner en stemme, akkurat som vi (mer ubevisst) opplever i latter eller i gråten. Sang betyr å utlevere seg. Det handler om å dele et felleskap. Alle som har opplevd den årlige vintersangfesten i Kongsberg kirke sitter med en erfaring på hvilken kraft som ligger i sang og musikk.

Den eldste kilden for sang i vår kulturkrets er representert med de 150 salmene i gammeltestamentet, hvorav de fleste er tilskrevet David. Disse salmene er særdeles emosjonelle, bygger ofte på vekselsang (omtrent som i spirituals) og uttrykker alt fra glede til sorg. De store komponistene (f. eks Bach eller Mozart) har til alle tider latt seg inspirere av denne kilden og har kledd salmer fra denne kilden i sin egenartede estetiske drakt. Et eksempel er Mendelssohns tonesetting av salme 42, som for øvrig fremføres av Kongsberg kantori med en stor romantisk besetning i oktober i Kongsberg kirke.

Av alle musikalske uttrykk er sang den mest direkte og umiddelbare måten å komme i kontakt med seg selv. Enhver som i tillegg lærer seg sangtekniske grep vet at man også får en økt bevissthet for sin talestemme og hvordan stemmen generelt virker på sin omgivelse. Sang bærer kultur. Den er balsam for sjelen. Først og fremst er det gøy å synge, ikke bare for barna men for oss voksne. La oss håpe at Kongsbergs dusjkabinetter i helga fylles med mye sang!