Lørdag pinsaften

 • Frokostbuffet: Fjellhandel Øygardsgrend kl. 10.00.
 • I am K + Simen Lyngroth: EnergiMølla kl. 20.00. Fri aldersgrense.
 • Høytidsringing: i Rollag kirke og Veggli kirke fra kl. 17.00 til kl.18.00. Store og små er velkomne til å være med å ringe ved begge kirkene. Vi stiller med kaffe og saft og noe å bite i til ringerne våre.

Sjekk også ut Det skjer-kalenderen her

Søndag 1. pinsedag

 • Kongsberg kirke: kl. 11.00. Pinsemesse med dåp og nattverd i Kongsberg kirke kl. 11:00. Prest er Roar Tønnessen og kantor Matthias Anger. Kirkekaffe og pinsekonsert i kirken etter folketonemessen.
 • Jondalen kirke: kl. 11.00 konfirmasjon. Liturger er Reiduar Aasbø og Tanja Bjerklund Hauge. Kantor er Sigurd Hukkelberg.
 • Efteløt Kirke: kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste med dåp. Sogneprest Nina Kirkerød Lundteigen. Organist Lise Knutsen.
 • Hedenstad Kirke: kl. 18.00. Høytidsgudstjeneste med dåp. Sogneprest Nina Kirkerød Lundteigen. Kantor Sigurd Hukkelberg.
 • Flesberg kirke: kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd ved prostiprest Harald Torgauten og kantor Yee Young Park.
 • Nore kirke:, kl. 11.00. konfirmasjonsgudstjeneste i Nore kirke. Gudstetjenesten er ved prest Anders Hove, organist Eli Nesse. Knut Einar Haug Eriksen er med som solist.
 • Høytidsgudstjeneste: med dåp kl. 13.00. ved Harald F. Torgauten og Lars-Erik Brevig. Håkan Salomonsson og Rollag og Veggli musikkorps deltar. Offer til NMS.
 • Norkirken: har familiegudstjeneste i Myntgata 19 kl 11:00.

Mandag 2. pinsedag

 • Komnes kirke: kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste. Sogneprest Nina Kirkerød Lundteigen. Kantor Sigurd Hukkelberg.
 • Flesbergtunet: Lampeland kl. 11.00. Pinsegudstjeneste med nattverd på Flesbergunet 2. pinsedag kl. 11 ved prest Margrete Hjulstad og kantor Yee Young Park. Kirkekaffe i kantina.
 • Konfirmasjonsgudstjeneste: i Veggli fjellkirke kl. 11.00 ved Audun Opland og Lars-Erik Brevig. Emil Tveiten deltar på trommer. Konfirmante: Ingrid Wictoria Wessel-Berg og Vetle Aasen.
 • Uvdal kirke: kl. 11.00. 2. pinsedag er det konfirmasjonsgudstjeneste. Gudstjenesten er ved prest Anders Hove og organist Eli Nesse, Sigrid Kurverud Nilsen er med som solist.
 • Betania Kongsberg: har møte kl. 17 hvor Mikael Lewin taler. Reidulf Haugen leder i lovsang. Søndagsskole for barna.
 • Norkirken Kongsberg: har åpen kirke med bønn og lovsang i Myntgata 19 kl 19:00 til 21:00.

LES OGSÅ: