Brua som er planlagt uti Lågen nå, skal bli en snarveg til Kongsberghallen og binde sammen to bydeler, Skavanger og Raumyr. Hvor mye tid spares det på det? Alle som kommer fra Raumyr må kjøre over planovergangen i Withsgate eller sykle nedom Knutepunktet. Fra Withsgate er det ca 200 meter ned til Jernbanebrua. Fra denne er det gang- og sykkelveg opp til Kongsberghallen som brukes nå. Denne brukes i dag av eldre barn, skriver Tore Næss i mandagens Lp, hva han nå mener med det.

Det står også i planen at brua skal kobles til stiene langs Lågen på begge sider. Ja stien på østsida slutter der hvor det er smalest og brattest på Bevergrendveien. Det virker som det ikke er noen som våger å ta i dette veistykket. Hva som er grunnen kan en jo lure på. Hvis det er fylkesvei så pleier det å være et spleiselag. Hvis ikke så skal vel kommunen ta hele regninga for den planlagte brua. Legger en gang- og sykkelsti uti elva som Arne Aasen foreslår slipper en å sprenge på fylkesveien samt at det ikke går ut over boliger som ligger nære vegen.

Nå har vi fått en flott turveg fra sentrum og helt opp til flyplassen på Skavanger, langs Lågen. Den er det mange som benytter seg av. «Rene folkevandringa», som en nabo sa. Artig at så mange får oppleve dette rekreasjonsområdet, som vi beboerne på Skavanger har hatt i alle år.

Nå har både Johan Jarness og Arne Aasen vært ute og slått et slag for bru over Liahengslet og gang- og sykkelveg langs Lågen på østsida. Liahengslet er fredet, men det er god plass både på nordsida og sørsida.

Ei gang- og sykkelbruk over elva plassert ved Liahengslet samt gang-og sykkelveg på østsida vil gi:

1. Hele byen ei rundløype langs Lågen som kan ha ulik lengde ved å benytte seg av Jernbanebrua, Nybrua eller Gamlebrua.

2. De som bor i Bevergrenda får tilgang til sentrum og Kongsberghallen til fots eller på sykkel. Det fortjener de snart med tanke på Kongsberg som sykkelby. Nå er det enda et byggefelt i Kampestadlia. Hvor langt er det til Bevergrenda derfra?