Dette er åpent og dette er stengt: – Vi ser an fra dag til dag

De fleste vanlige butikker holder fortsatt åpent. Men de fleste uttrykker usikkerhet rundt hvor lenge det vil vare.